En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Disputas

Kjerstin Elisabeth Tevik disputerte 4. oktober 2019

av 15. oktober 2019 i Disputas
Kjerstin Elisabeth Tevik disputerte 4. oktober 2019

Kjerstin Elisabeth Tevik ved AFE Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, disputerte 4.oktober med avhandlingen ”Alcohol consumption and use of drugs with addiction potential in older adults – a population-based study” Tittel på prøveforelesningen (oppgitt emne) var: ”Evidens for alkoholforebygging i primærhelsetjeneste: implikasjoner for behandling og oppfølging av eldre pasienter”. Kandidatens veiledere har vært professor Anne-Sofie Helvik og […]

Les videre »

Doktorgrad om Frisklivsentraler

av 11. september 2017 i Disputas med Ingen kommentarer
Doktorgrad om Frisklivsentraler

Ingrid Sørdal Følling, AFE Trondheim, ISM, NTNU disputerte 12.05.2017 med avhandlingen: «Participants in Healthy Life Centre’s presumptions for lifestyle change. Preventing overweight, obesity and type 2 diabetes in the Norwegian Primary Health Care».  

Les videre »

Topp