En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Disputas

Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

av 16. desember 2019 i Disputas
Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

Ingrid Baasland, gynekolog og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie disputerte torsdag 12. desember med avhandlingen: ”CINDERELLA-study Cervical Intraepithelial Neoplasia – detecting relevant lesions – an evaluation of different links in the Norwegian cervical cancer screening program chain Kandidatens veiledere har vært professor Pål Richard Romundstad og førsteamanuensis Gunnhild Åberge Vie, begge NTNU, og overlege Bjørn Hagen, […]

Les videre »

Kjerstin Elisabeth Tevik disputerte 4. oktober 2019

av 15. oktober 2019 i Disputas
Kjerstin Elisabeth Tevik disputerte 4. oktober 2019

Kjerstin Elisabeth Tevik ved AFE Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, disputerte 4.oktober med avhandlingen ”Alcohol consumption and use of drugs with addiction potential in older adults – a population-based study” Tittel på prøveforelesningen (oppgitt emne) var: ”Evidens for alkoholforebygging i primærhelsetjeneste: implikasjoner for behandling og oppfølging av eldre pasienter”. Kandidatens veiledere har vært professor Anne-Sofie Helvik og […]

Les videre »

Doktorgrad om Frisklivsentraler

av 11. september 2017 i Disputas med Ingen kommentarer
Doktorgrad om Frisklivsentraler

Ingrid Sørdal Følling, AFE Trondheim, ISM, NTNU disputerte 12.05.2017 med avhandlingen: «Participants in Healthy Life Centre’s presumptions for lifestyle change. Preventing overweight, obesity and type 2 diabetes in the Norwegian Primary Health Care».  

Les videre »

Topp