En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: demens

Humor og sosial støtte; to av flere mestringsstrategier blant personer med demens

av 5. november 2019 i Tidsskriftsartikkel
Humor og sosial støtte; to av flere  mestringsstrategier blant personer med demens

Anne Helvik er medforfatter på en ny artikkel med tittelen «Balancing the struggle to live with dementia: a systematic meta-synthesis of coping» som nylig er publisert i BMC Geriatics.

Les videre »

Økning i forekomst av toalettvansker hos eldre

av 28. august 2019 i Tidsskriftsartikkel
Økning i forekomst av toalettvansker hos eldre

Medisinstudent Frida Grimsland har under veiledning av Anne Helvik skrevet og fått publisert en artikkel basert på hennes hovedoppgave fra 2017. Artikkelen med tittelen Toileting difficulties in older people with and without dementia receiving formal in‐home care—A longitudinal study er publisert i tidsskriftet Nursing Open. Denne studien har undersøkte forekomst av toalettvansker over tid blant […]

Les videre »

Physical diagnoses in nursing home residents – is dementia or severity of dementia of importance?

Physical diagnoses in nursing home residents – is dementia or severity of dementia of importance?

Anne Helvik har veiledet medisinstudentene Live Bredholt Jørgensen  og Berit Marie Thorleifsson som har skrevet en hovedoppgave som nå er publisert som vitenskaplig artikkel i BMC med tittelen: «Physical diagnoses in nursing home residents – is dementia or severity of dementia of importance?»    Studien viser at sykehjemsbeboere med demens var registrert med færre somatiske diagnoser […]

Les videre »

Topp