Grafisk profil

NTNU Alumni

Grafisk profil

Denne profilmanualen presenterer de grunnleggende elementene i den grafiske profilen til NTNU Alumni, med eksempler på hvordan disse kan brukes i praksis. Profilen skal bidra til å synliggjøre NTNU Alumni som en tydelig avsender, og skape et helhetlig inntrykk av NTNU Alumni som en profesjonell og interessant aktør for våre målgrupper.

Her finner du retningslinjer og brukerveildning, nedlastbare filer og maler, eksempler på bruk og info om bestilling av produkter.

 

Retningslinjer og nedlastbare elementer

Retningslinjer og nedlastbare elementer

Grafisk profil

NTNU Alumnis grafiske profil består av fire profilfarger – hovedfargen NTNU-blå, sekundærfargen grå og de to støttefargene gulgrønn og lys grønn.

Hovedfargen NTNU-blå skal være en dominerende og bærende farge, og kan ikke brukes i andre verdier enn oppgitt. Alt av kommunikasjonsmateriell for NTNU Alumni skal inneholde NTNU-blå.

Sekundærfarger og støttefarger kan brukes i lysere fargeverdier.

Alle fargene kan brukes som tekstfarger, gitt at bakgrunnen gir tilstrekkelig kontrast og lesbarhet. De kan dessuten brukes i grafiske elementer som sitatsymboler, tekstbokser og infografikk.

I tillegg til profilfarger kan hvit bakgrunn og hvite flater brukes for å gjøre uttrykket lettere og roligere, og skape luft mellom de forskjellige elementene.

 

Hovedfarge:

NTNU-blå

Hovedfarge blå

 

 

 
 
 
CMYK: 100,75, 0,5
RGB: 0, 80, 158
Hex: 00509e

 

 

 

 

Sekundærfarge:

Grå (80% sort)

Sekundærfarge grå

 

 

 

 

CMYK: 0,0,0,80
RGB: 87,87,86
Hex: 57,57, 56

 

 

 

 

 

Støttefarger:

Grønn

 

 

 

 

CMYK: 35, 0, 94, 0
RGB: 188, 208, 37
Hex: bcd025

         

 

 

         

 

Lysegrønn

 

 

 

 

CMYK: 11, 0, 31, 0
RGB: 235, 240, 196
Hex: ebf0c4

 

 

 

 

 

Feil bruk av farger:

Vær bevisst på kontrast og lesbarhet ved bruk av profilfarger som bakgrunnsfarge.

 

 

 

 

 

Les mer om bruk av NTNUs farger her.      

      

NTNUs emblem skal alltid stå i NTNU-blå, og bokstavene er alltid svarte. I negativ skal både emblem og tekst stå i hvit.

 

Feil bruk av logo:

 

 

 

NTNU Alumni har samme profilfont som NTNU, Open Sans.

Vi beholder nå Walbaum kun i «NTNU»-bokstavene i logoen, og vi beholder Arial som
erstatnings-font i Office-dokumenter.

Open sans er en gratis Google-font som kan lastes ned her:

Nedlaste Open Sans 

Nedlaste Open Sans Condensed
 

Her kan du lese mer om fontene og laste dem ned


Les mer om NTNUs typografi i NTNUs grafiske profil.
 

Eksempler:


 

Open sans

 

 

Fotostil:

Bildene er lyse og rene med en kjølig fargetone. Bildene skal først og fremst vise mennesker i samhandling, og understreke at NTNU Alumni handler om folk og nettverk. Bildene skal framstå dokumentariske, og kan gjerne fange et øyeblikk i stedet for aå se oppstilt ut. Kjente NTNU-omgivelser kan brukes som kulisser for å skape gjenkjennelse.

Last ned NTNU Alumnis profilfotos

NTNU ALumni profilfotos

 


Fotomanér:

Bilder kan brukes i farger og svart-hvitt. Rolige partier i bildet kan brukes som bakgrunn for tekst. I materiell for NTNU Alumni kan bildene være enten rektangulære eller sirkelformede. Man kan også fremheve en del av bildet med sirkel i rektangelet. Alle bildeformene kan brukes for både fargebilder og svart-hvite bilder. Bruk av fotomanér er valgfrie muligheter i det grafiske uttrykket.

 

 

 

 

Rektangelet:
Bildet kan fylle hele flaten.

 

 

 

 

 

Fotomanér sirkel

 

 

Sirkel:
Bildet kan fylle hele flaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirkel i rektangel:
Kan brukes for å fremheve en del
eller en detalj i bildet.

 

 


Slik bruker du fotomanér:

Slik lager du et bilde hvor fotoet vises i en sirkel med et transparent hvitt lag rundt sirkelen:
1. Åpne fotoet du skal bruke og tilpass størrelsen (meny: «Bilde / Bildestørrelse»)
2. Lag et nytt lag og fyll dette med hvitfarge. Velg 27% ugjennomsiktighet på dette laget.
3. Bruk markeringsverktøyet og tegn en sirkel i dette laget. Plasser sirkelen der du vil ha den (bruk markeringsverktøyet til å flytte markeringa). Trykk «delete» på tastaturet. Da klippes det et hull i maskelaget der sirkelmarkeringa var.
4. Slå sammen alle lag og lagre bildet.

Slik lager du et bilde hvor fotoet er inni en sirkel med 100% hvit farge rundt:
1. Åpne fotoet du skal bruke og tilpass størrelsen (meny: «Bilde / Bildestørrelse»)
2. Lag et nytt lag og fyll dette med hvitfarge. Velg 27% gjennomsiktighet på dette laget.
3. Bruk markeringsverktøyet og tegn en sirkel i dette laget. Plasser sirkelen der du vil ha den (bruk markeringsverktøyet til å flytte markeringa). Trykk «delete» på tastaturet. Da klippes det et hull i maskelaget der sirkelmarkeringa var.
4. Skru tilbake ugjennomsiktigheten på det hvite laget til 100% i lagpaletten (slik at du ikke ser fotoet gjennom den hvite fargen)
5. Velg beskjæringsverktøyet og dra inn kantene på bildet, nesten helt inn til sirkelkantene, slik at du fjerner de overflødige hvite områdene i bildet.
6. Slå sammen alle lag og lagre bildet.

 

Feil bruk av bilder:

 

 

 

Vær bevisst på kontrast og lesbarhet ved plassering av tekst på bilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitatsymbol

 

 

 

Brukes for å fremheve sitater i tekst.
Sitatene skal stå i kursiv.

Sitatsymbol som nedlastbart element (pdf)

 

 

Tekstbokser

 

 

 

 

 

 

 

For å fremheve informasjon kan man bruke
rektangulære tekstbokser i profilfarger. Vær bevisst på lesbarhet og kontrast ved valg av farger. 

Tekstbokser som nedlastbare elementer (pdf)

 

 

Markering av overskrift

En vertikal stripe brukes for å fremheve overskrifter. Kan kun brukes i NTNU-blå og hvit. Bredden på stripen er lik en bindestrek i overskriftens tekststørrelse, og plasseres en tankestrek (alt+bindestrek) i overskriftens tekststørrelse fra teksten.

 

 

Profilmanualen er en veileder for NTNU Alumnis språklige identitet, med eksempler på hvordan vi uttrykker våre verdier og unike egenskaper i praksis.
 

Tone

NTNU Alumnis tone of voice beskriver hvordan vi skal fremstå og uttrykke oss i tekst.
 

Inkluderende

NTNU Alumni er ikke en bedrift som snakker til sine kunder, men et fellesskap som snakker til hverandre. Dette legger noen føringer for hvordan vi snakker utad – med en vennlig og inkluderende tone. Vi skal ha folk i fokus, og bygge fellesskapsfølelsen blant NTNU-ere. I dette ligger også å framheve mangfoldet av talent på NTNU, og unngå å favorisere en gruppe over andre.

Eksempel:

Vi gjør hverandre gode

Som medlem i NTNU Alumni får du muligheten til å dele kunnskap og erfaringer med andre NTNU-ere. Du kan også gi tilbake ved å inspirere og veilede nye NTNU-studenter, og hjelpe dem på rett vei inn i arbeidslivet.
 

Profesjonell

NTNU Alumni skal framstå som en profesjonell organisasjon med tydelige mål. Hovedvekten av målgruppa vår er alumner i næring- og samfunnsliv, og kommunikasjonen vår skal derfor ha en voksen tone. Vi vil dessuten vise hvordan vår virksomhet har et samfunnsoppdrag, og snakke om dette på en konkret og håndfast måte.

Eksempel:

En møteplass for kunnskapsdeling

Ved å bygge en bro mellom NTNU og våre tidligere studenter, vil NTNU Alumni knytte kunnskap og næring tettere sammen.


Selvsikker

Å være NTNU-er er en sterk identitetsmarkør, og vi vil bidra til å forsterke denne stolthetsfølelsen. Vi skal tørre å være stolte av NTNU, og av alt NTNU-ere får til. Folk skal få følelsen av at det er på NTNU «det skjer», og at man som NTNU-er er en del av denne utviklingen.

Eksempel:

En gang NTNUer – alltid NTNUer

Vi tror at kunnskapsdeling er nøkkelen til innovasjon. Og når 45.000 mennesker fra Norges viktigste institusjon for utdanning og forskning deler sin kunnskap med hverandre – ja, da kan alt skje.

 

Verdi for målgruppa

Vi skal være bevisst på hvem vi prater til, og hvilken interesse og nytte de har av det vi forteller. Dermed må vi sørge for at innholdet er tydelig og forståelig, og at vi snakker henvendt til målgruppa på en engasjerende måte.
 

Verktøykasse:

  • Skriv for å engasjere målgruppa
  • Bruk tydelige og engasjerende overskrifter
  • Bryt opp teksten med avsnitt og underoverskrifter
  • La ingressen gjøre det tydelig hva teksten handler om

 

Introduksjonstekster

Introduksjonstekstene skal introdusere NTNU Alumni på en måte som vekker interesse hos målgruppene våre, og svare på hvorfor de bør engasjere seg i akkurat NTNU Alumni. Her er eksempler på introduksjonstekster mot de forskjellige målgruppene:
 

Studenter:

En gang NTNU-er, alltid NTNU-er.

Å være NTNU-er handler ikke bare om studiene. Det handler også om mulighetene du får etterpå. Som medlem i NTNU Alumni får du muligheten til å høste av andre NTNU-eres erfaringer, og få hjelp til å komme på rett vei inn i arbeidslivet.
 

Alumner:

NTNU-er er ikke noe du var. Det er noe du er.

NTNU Alumni er et nettverk for NTNU-ere over hele verden, og en møteplass for kunnskapsdeling. Som medlem får du muligheten til å dele kunnskap og erfaringer med andre NTNU-ere, og gi tilbake ved å inspirere og veilede nye NTNU-studenter på vei inn i arbeidslivet.
 

Ansatte:

Der kunnskap møter næring.

NTNU Alumnis nettverk av 45.000 alumner åpner for helt nye muligheter. Både for å skape forskningssamarbeid med næringslivet, finne gode gjesteforelesere og bygge nye møteplasser for kunnskapsdeling mellom forskning og næring.
 

Internasjonale alumner:

Where NTNU people meet to share and connect.

Connect with 45.000 NTNU people worldwide in our NTNU Alumni community. A network that believes in creating a better future by bridging the gap between research and business.
 

Alumner i store bedrifter:

Verv en NTNU-er til NTNU Alumni.

NTNU Alumni er en møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging. Vi gjør hverandre gode, og jo flere vi er, jo bedre blir vi. Kjenner du en kollega som også har gått på NTNU? Tips NTNU-ere du kjenner om NTNU Alumni, og vinn ...

Materiell for nedlasting

Materiell for nedlasting

Eksempel på brosjyre: 

 

 

Få grafisk veiledning og bestill trykking hos NTNU grafisk senter.

Her kan du laste ned ulike powerpoint-maler for NTNU Alumni:

Enkel powerpoint:

Powerpoint enkel eng 

Powerpoint enkle no

Powerpoint enkel i negativ

 

Powerpoint med blå stripe: 

Powerpoint med blå stripe eng

Powerpoint med blå stripe no

 

Powerpoint med foto:

Powerpoint med foto

 Eksempel på messevegg:


Få grafisk veiledning og bestill trykking hos NTNU grafisk senter.

Eksempler på roll-ups: 

 

Foto: Geir Mogen/NTNU

Illustrasjon Geir Mogen

NTNUs grafiske profil

NTNUs grafiske profil

NTNU Alumnis grafiske profil støtter seg til føringer og retningslinjer gitt i NTNUs overordna grafiske profil.

Lurer du på noe?

Lurer du på noe?

Lurer du på noe om NTNU Alumnis grafiske profil, kan du ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen v/ Mads Nordtvedt eller Kolbjørn Skarpnes.

Trykking

Trykking

Bestill trykking hos NTNU grafisk senter.
Her får du også grafisk veiledning. 

E-post
grafisksenter@ntnu.no

Telefon/skranke (hele året)
Kl. 09.0015.00: (735) 96653

Sommerarbeidstid (mai-aug)
Kl. 08.0015.00