Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Ph.d.-program i biofysikk

Ph.d.-programmet i biofysikk er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitetet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

Ph.d.-programmet i biofysikk og medisinsk teknologi skal gi ph.d.-studentene forskerutdanning innen eksperimentell og teoretisk biofysikk, medisinsk fysikk og teknologi, samt bidra til å styrke kandidatenes faglige bredde innen biofysikk og medisinsk teknologi.

Studiet gir en generisk og analytisk kompetanse som kan anvendes i industri, forskning og undervisning. Ph.d.-kandidaten i biofysikk har en grundig og bred fysikkbakgrunn med spesielle kunnskaper på høyt internasjonalt nivå innenfor sitt fagområde. Ph.d.-kandidaten i biofysikk har kunnskaper og ferdigheter til å møte kontinuerlige og krevende endringer i dagens forskning.
Forøvrig har kandidaten den generelle kompetanse som er felles for ph.d.-studiet ved NTNU.

Forskningsområder

Se forskningsnettsiden ved institutt for fysikk


Tue, 22 Oct 2013 08:46:33 +0200

Foto: iStockphoto.com

Kontaktinformasjon:

Ph.d.-programmet biofysikk tilhører Institutt for fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU.

Saksbehandler for ph.d.-programmet i biofysikk:
Anne Sæther