Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Ph.d.-program i biofysikk

– Om programmet

Ph.d.-programmet i biofysikk er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Ph.d.-programmet i biofysikk og medisinsk teknologi skal gi ph.d.-studentene forskerutdanning innen eksperimentell og teoretisk biofysikk, bionanoteknologi, medisinsk fysikk og teknologi.

Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitetet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

Studiet gir en generisk og analytisk kompetanse som kan anvendes i industri, forskning og undervisning. Ph.d.-kandidaten i biofysikk har en grundig og bred fysikkbakgrunn med spesielle kunnskaper på høyt internasjonalt nivå innenfor sitt fagområde. Ph.d.-kandidaten i biofysikk har kunnskaper og ferdigheter til å møte kontinuerlige og krevende endringer i dagens forskning. Forøvrig har kandidaten den generelle kompetanse som er felles for ph.d.-studiet ved NTNU.

Forskningsområder

Ph.d.-programmet vil gi mulighet for forskning innen ulike områder (info på engelsk):

Se forskningsnettsiden ved institutt for fysikk


Foto: iStockphoto.com

Kontaktinformasjon:

Ph.d.-programmet biofysikk tilhører Institutt for fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU.

Saksbehandler for ph.d.-programmet i biofysikk:
Anne Sæther