Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informatikk, informasjonsbehandling

Velkommen til studiestart 2017

Velkommen til et nytt studieår

Vi minner om at dette er et nettbasert studium. Du skal ikke møte i våre lokaler i Trondheim, verken i forbindelse med oppstart eller undervisning. På denne siden finner du viktig informasjon angående hva du som er student på studiet Bachelor i Informasjonsbehandling må huske å gjøre. Noter deg viktige datoer og gjør det du skal i god tid. For å gjøre det enklere er alle “gjøremål” som du bør utføre, markert som kulepunkter.

Hvordan "møte til studiestart"

Som student på Informasjonsbehandling må du “møte til studiestart” ved å betale semesteravgift og bekrefte din utdanningsplan på Studentweb innen 15. september 2017 (1. februar 2018 for vårsemesteret 2018). Vær oppmerksom på at du ikke får opprettet en Feide-bruker før semesteravgift er betalt. Les om Feide i avsnittet "undervisningsstart" under her.

Dersom du ikke betaler semesteravgift og bekrefter din utdanningsplan innen fristen, mister du studieplassen.

 • Betal semesteravgiften så raskt du kan for å få tilgang til læremiddelsystemet Blackboard. Betalingsinformasjon for semesteravgiften finner du på Studentweb.
  Studentweb er et system som tilbyr følgende tjenester: utdanningsplaner, oversikt over karakterer, betalingsinformasjon om semesteravgift, endre adresse, vurderingsmelding og oversikt over vurderingsmeldinger og eksamenslokale, oppmøtested til eksamen for de som har NTNU som eksamensskole og mer til.
 • Denne semesterregistreringen du nå har gjort er for øvrig noe du må gjøre hvert semester, høst og vår.
 • Semesterkort henter du selv (ett par dager etter innbetaling) på Studentbevis-app

Undervisningsstart

Undervisningen starter tirsdag 29. august 2017 via læringsplattformen Blackboard. Der vil du finne lærestoff, øvinger og informasjon for de emnene du skal ta dette semesteret. Du får tilgang til emnene i Blackboard dagen etter at du har bekreftet utdanningsplanen og du må gjerne logge inn før undervisningsstart for å sjekke at emnene dine er på plass.

 • Hvis du ikke har brukernavn og passord fra før av, så opprett deg en Feide-bruker.
  (Semesteravgift må være betalt og utdanningsplan bekreftet for å få opprettet Feide-bruker)
 • Logg deg på Blackboard.
 • Hvis du likevel ikke kommer inn i Blackboard så kontakt Ingrid, ingrid.island@ntnu.no .
 • Sjekk at de emnene du har undervisningsmeldt deg i vises under «Mine emner» i Blackboard.
 • Hvis du har faglige spørsmål eller lurer på noe angående undervisningsopplegget i et emne, så kontakt aktuell lærer. Kontaktinformasjon.

Eksamener

 • Eksamener (i de emner som har skriftlig eksamen) kan avlegges ved en lokal skole i nærheten av der du bor eller på NTNU i Trondheim.
 • Frist for å melde deg opp til vurdering/eksamen og melde inn ekstern eksamensskole du har avtale med er 15. september for høstens emner og 15. februar for vårens emner. Dette gjør du på Studentweb. Du må melde deg opp til vurdering uansett om emnet har eksamen eller andre vurderingsformer.
 • Noter deg alle eksamensdatoer i kalenderen din. Dette finner du på studentweb og i emnebeskrivelsene.
 • Finn ut hvilke emner som har skriftlig eksamen. Disse skjer med fysisk oppmøte og det er for disse du trenger å skaffe deg en avtale med eksamensskole.
 • Sørg for å ordne med eksamensskole i god tid. Du må kontakte eksamensskole og skaffe deg en avtale med denne på forhånd (unntatt NTNU i Trondheim og Folkeuniversitetet i Asker, men du må melde inn Folkeuniversitetet i Asker via studentweb eller webskjemaet). Eventuelle utgifter i forbindelse med gjennomføring av eksamen ved din lokale skole må du dekke selv. Det er selvsagt gratis å sitte ved NTNU i Trondheim. Dersom du skal avlegge eksamen ved annen skole enn NTNU i Trondheim må du melde inn den eksterne eksamensskolen har avtale med via webskjema. Dersom du ikke melder inn eksamensskole vil du automatisk bli plassert ved NTNU i Trondheim. Ekstern eksamensskole må være høgskole/universitet, videregående skole eller folkeuniversitet. Studenter i Oslo-området benytter Folkeuniversitetet i Asker, men husk som nevnt å melde inn dette via Studentweb eller webskjemaet. Ekstern eksamenskole må meldes inn hvert semester.

Studietips

Nyttig å vite


Om Informasjonsbehandling

Det er store mengder informasjon i dagens bedrifter. Det er en stor utfordring å forvalte informasjonen godt. Med en bachelor i informasjonsbehandling får du kunnskap om god behandling av informasjon.

Studiet er nettbasert så du kan studere hjemme hos deg selv eller i kombinasjon med jobb. Studiet er både praktisk rettet og solid forankret i teori.


NTNU tilbyr også flere utdanninger innen:

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 30 plasser, og alle kvalifiserte søkere i førstegangsvitnemålskvoten fikk plass og 53,3 poeng kom inn på ordinær kvote.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller S1+S2.


Jobbmuligheter

Det er et stort behov for folk som kan både bredde og dybde innen IKT. Bedrifter har et stadig større behov for denne type kompetanse. Jobbmulighetene er derfor gode for de som tar bachelor i Informasjonsbehandling.


Studiets oppbygning

Bachelor i Informasjonsbehandling er et 3-årig bachelorprogram (180 studiepoeng). Studiet består av mange små emner som er nøye sammensatt for å gi faglig bredde og dybde over tid. Du lærer både grunnleggende datafag og om ulike aspekter ved god forvaltning av informasjon. Du vil også lære noe webutvikling  og programmering samt noe datasikkerhet. Hvert semester er det ett administrativt/økonomisk emne for å gi bedre totalforståelse av informasjonsforvaltning i en virksomhet.

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling
Studieprogramkode: ITBAINFO
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 287
Undervisningsform: Heltid, nettbasert

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Nettbasert
Søknadsfrist: Se "søk opptak"

Opptakskrav: Generell studiekompetanse +
R1 eller S1+S2

Poenggrenser 2016:
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: 53,3

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Allerede student

Nyttig informasjon om undervisningsstart, eksamen og nyttige tips.