Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forelesning i sosialantropologi.

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes onsdag 16. august, fra kl. 09:30 til 10:30.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program og ofte stilte spørsmål

Torsdag 17. august: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for nye studenter i Afrikastudier, årsstudium:

Torsdag 17. august kl. 08:30-12:00 D1
Velkommen!

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om sosialantropologi

Sosialantropologi omtales gjerne som det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Faget forteller oss om ulike måter mennesker lever sine liv på og hvordan vi gir våre liv mening.

Fordypningen i sosialantropologi passer for deg som er interessert i verdens små og store forskjeller, de som lurer på om det finnes universelle sannheter og for de som er interessert i menneskerettighetene og om disse forstås på samme måte i alle land.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 75 studenter. For studieåret 2016/2017 var opptaksgrensen 35,0 i førstegangsvitnemålskvoten og 37,7 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

I dag arbeider sosialantropologene like gjerne i flernasjonale industrikonsern som ute i felten. Dessuten rekrutteres en del til offentlig forvaltning og jobber med konsulent-, planleggings- eller rådgivningsvirksomhet innenfor en rekke ulike etater. Eksempelvis arbeider noen med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere. Noen blir journalister, andre blir lærere, mens noen sosialantropologer havner i større organisasjoner som FN, eller på annen måte i utenrikstjeneste.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosialantropologi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester).

Den faglige fordypningen i sosialantropologi på 105 studiepoeng består av obligatoriske og valgfrie emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen sosialantropologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@sosant.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sosialantropologi
Studieprogramkode: BSANT
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode:194 879
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialantroplogi

Studiested: Trondheim, Dragvoll

Informasjonen gjelder for inneværende studieår