Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosialantropologi

Forelesning i sosialantropologi. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Onsdag 17. august - Vrimledag

Kl. 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Torsdag 18. august: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for nye studenter i Sosialantropologi, bachelorstudium


Tid: kl. 10.15-12.00, torsdag 18. august 2016
Sted: Auditorium D5, Dragvoll - KART

Velkommen!

 

Tirsdag 30. august: "Alt jeg skulle visst som ny student" - Oppstartsforedrag

NTNU Karriere/studentservice holder dette foredraget som handler om overgangen fra skole til universitet, studieteknikk etc.

 

Tid: Tirsdag 30. august kl. 11.15-12.00.

Sted: D1 på Dragvoll

Andre aktiviteter

Endelig tid og sted for de ulike aktivitetene annonseres første uka i august.

Nyttig å vite

Om sosialantropologi

Sosialantropologi omtales gjerne som det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Faget forteller oss om ulike måter mennesker lever sine liv på og hvordan vi gir våre liv mening.

Fordypningen i sosialantropologi passer for deg som er interessert i verdens små og store forskjeller, de som lurer på om det finnes universelle sannheter og for de som er interessert i menneskerettighetene og om disse forstås på samme måte i alle land.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 75 studenter. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

I dag arbeider sosialantropologene like gjerne i flernasjonale industrikonsern som ute i felten. Dessuten rekrutteres en del til offentlig forvaltning og jobber med konsulent-, planleggings- eller rådgivningsvirksomhet innenfor en rekke ulike etater. Eksempelvis arbeider noen med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere. Noen blir journalister, andre blir lærere, mens noen sosialantropologer havner i større organisasjoner som FN, eller på annen måte i utenrikstjeneste.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosialantropologi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester).

Den faglige fordypningen i sosialantropologi på 105 studiepoeng består av obligatoriske og valgfrie emner som til sammen dekker grunnleggende tema innen sosialantropologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:sosant@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 65 52

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO):194 879
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Institutt: Sosialantropologisk institutt
Studiested: Trondheim, Dragvoll

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017