Bachelorprogram 3-årig

Informatikk

Hanne, Robin og Pernille på Hackerspace

Velkommen til studiestart 2015

Søndag 9. august - Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene, hvordan det er å være jente blant mange gutter og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor uken etterpå.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Mandag 10. august - Kom-i-gang-dag og "Ny i Trondheim"-arrangement

Mandag 10. august 2015, fra kl. 10 - 15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Linjeforeningen Abakus og Online inviterer til "Ny i Trondheim"-arrangement kl. 17:15 i auditorium F1. For mer informasjon om arrangementet gå til Onlines hjemmeside.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 11. august - Immatrikulering og fadderordning

Kl. 09.15: Immatrikulering del 1

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 12.00: Immatrikulering del 2

Immatrikulering for studieprogrammet. Obligatorisk, møt opp senest kl 11.50 i EL5 i Elektrobygget.

Har du ikke mulighet til å møte, gi bekjed til IME-fakultete (studinfo@ime.ntnu.no).

Inndeling i faddergruppe

Skjer i EL5 i Elektrobygget rett etter studieprogrammets immatrikulering.

Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte linjeforeningen Online for å bli med på fadderordningen.

Kl. 14.00: Pizza og omvisning

Pizza til faddergruppene på Drivhuset. Hackerspace holder åpnet.

12. - 21. august - Realstart

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Hensikten med Realstart er:

  • å gi tilstrekkelig praktisk informasjon slik at studentene skal kunne orientere seg på campus og i studietekniske ting (hvor finner man hva, hvem kan man spørre, hvor finner man informasjon mm)
  • å motivere for studiet
  • å skape en arena for den første kontakten mellom studenter på samme studieprogram

Realstart sin hovedside.

Realstartprogram for Informatikk.

Nyttig å vite

Om informatikk

Bachelor i informatikk er et 3-årig IT-studium der man lærer om datateknologi både fra et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv. IT er i dag en integrert del av vår hverdag, fra vi blir vekket om morgenen av mobiltelefonen til vi sovner med nettbrettet. Å lage gode IT-systemer, både for bedrifter og folk som skal bruke dem, krever en helhetsforståelse som man får gjennom informatikkstudiet.

De fleste IT-prosjekter i dag er utført av team av fagfolk med forskjellig kompetanse. Informatikkstudiet gir deg mulighet til å kombinere en solid basis i IT med andre fag du synes er interessante på NTNU – det være seg mer teknologi, samfunnsfag, psykologi, ledelse, innovasjon eller noe helt annet.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp ca 135 studenter.


Jobbmuligheter

Når du er ferdig med det treårige bachelorstudiumet i informatikk, kan du gå ut i arbeidslivet eller du kan fortsette på en to-årig mastergradsutdanningEn utdannelse innen informatik gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet, og du kan jobbe i en rekke ulike bransjer.

 


Studiets oppbygging

Bachelorstudiet består av halvparten informatikkfag og halvparten valgfag. Du kan dermed velge å fordype deg i informatikk eller velge å ta en mer tverrfaglig utdanning. 


Studieveiledere

Kontakt gjerne våre studieveiledere. Dersom du ønsker å snakke med noen av våre studenter, kan du også ta kontakt med studentkontaktene. De svarer på det meste du måtte lure på om datateknologistudiet og livet som student i Trondheim.

 


Master i Informatikk

En bachelorgrad i informatikk kvalifiserer for opptak til mastergradsstudium i informatikk. For tiden tilbys følgende studieretninger ved masterstudiet i informatikk:

  • Algoritmer og datamaskiner
  • Databaser og søk
  • Kunstig intelligens
  • Programvareutvikling
  • Spillteknologi

Studieretninger master informatikk. Illustrasjon


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensninger: Ja
Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april 
Institutt: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015–2016