Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk

Hanne, Robin og Pernille på Hackerspace

Om informatikk

Bachelor i informatikk er et 3-årig IT-studium der man lærer om datateknologi både fra et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv.

IT er i dag en integrert del av vår hverdag, fra vi blir vekket om morgenen av mobiltelefonen til vi sovner med nettbrettet. Å lage gode IT-systemer, både for bedrifter og folk som skal bruke dem, krever en helhetsforståelse som man får gjennom informatikkstudiet.

De fleste IT-prosjekter i dag er utført av team av fagfolk med forskjellig kompetanse.  Informatikkstudiet gir deg mulighet til å kombinere en solid basis i IT med andre fag du synes er interessante på NTNU – det være seg mer teknologi, samfunnsfag, psykologi, ledelse, innovasjon eller noe helt annet.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp ca 135 studenter.


Jobbmuligheter

Når du er ferdig med det treårige bachelorstudiumet i informatikk, kan du gå ut i arbeidslivet eller du kan fortsette på en to-årig mastergradsutdanningEn utdannelse innen informatik gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet, og du kan jobbe i en rekke ulike bransjer.

 


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet består av halvparten informatikkfag og halvparten valgfag. Du kan dermed velge å fordype deg i informatikk eller velge å ta en mer tverrfaglig utdanning. 


Studieveiledere

Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Dersom du ønsker å snakke med noen av våre studenter, kan du også ta kontakt med studentkontaktene. De svarer på det meste du måtte lure på om informatikkstudiet og livet som student i Trondheim.

Master i Informatikk

En bachelorgrad i informatikk kvalifiserer for opptak til mastergradsstudium i informatikk. For tiden tilbys følgende studieretninger ved masterstudiet i informatikk:

  • Databaser og søk
  • Kunstig intelligens
  • Programvareutvikling
  • Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi


Allerede student?

Finn informasjon om utveksling, tillitsvalgte og informasjonsmøter med mer på siden "Datateknologi og informatikk ved IDI" på Innsida

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i informatikk
Studiepogramkode: BIT
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 395
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse, R1

Poenggrenser 2015:
Førstegangsvitnemål: 47,7
Ordinær: 48,9

Informasjonens gyldighet:
Studieåret 2015–2016