Solfrid Aarnes Bergsmyr

Førstekonsulent IME fakultetsadministrasjon

73593479 O. S. Bragstads plass 2, Elektro E*E219

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Regler og praksis innenfor dr.gradsutdanningen
  • Opptak, avtaler og oppfølging av dr.kandidater
  • Studieplanarbeid doktorgradsutdanningen
  • Saksbehandling dr.philos

Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge