Bakgrunn og aktiviteter

Sigrid Berg har en delt stilling, der hun både jobber som post.doc ved ISB og som forsker i Avdeling for medisinsk teknologi i SINTEF Teknologi og samfunn.