Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Matusiak, Barbara; Aschehoug, Øyvind. (2002) Algorithms for calculation of daylight factors in streets. Lighting Research and Technology. vol. 34.
 • Aschehoug, Øyvind. (2000) PV system integrated in a double facade. CADDET Renewable Energy Newsletter.
 • Matusiak, Barbara; Littlefair, Paul; Aschehoug, Øyvind. (1999) Daylighting strategies for an infinetely long atrium: An experimental evaluation. Lighting Research and Technology. vol. 31 (1).
 • Lien, Anne Gunnarshaug; Hestnes, Anne Grete; Aschehoug, Øyvind. (1997) The use of transparent insulation in low energy dwellings in cold climates. Solar Energy. vol. 59 (1-3).
 • Aschehoug, Øyvind. (1992) Daylight in glazed spaces. Building Research & Information. vol. 20 (4).

Bøker

 • Aschehoug, Øyvind; Sørensen, Knut Holtan; Hestnes, Anne Grete; Novakovic, Vojislav; Matusiak, Barbara; Ryghaug, Marianne; Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Stene, Jørn; Bye, Robert. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1.
 • Fontoynont, Marc; Aschehoug, Øyvind. (1999) Daylight performance of buildings. 1999. ISBN 1-873936-87-7.
 • Aschehoug, Øyvind; Thyholt, Marit; Hugdal, Berit. (1993) IEA SHCP Task 18: Case study : frame and ledge seal technology : a state of the art survey. 1993. SINTEF Rapport.
 • Aschehoug, Øyvind; Thyholt, Marit. (1992) Passiv sol i boliger. 1992. ISBN 82-7258-233-3.

Del av bok/rapport

 • Gustavsen, Arild; Thue, Jan Vincent; Aschehoug, Øyvind. (2007) Vinduer. Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave.
 • Wyckmans, Annemie; Aschehoug, Øyvind; Hestnes, Anne Grete. (2007) Intelligent Building Envelopes - Application in the Field of Daylighting. EU Cost C13 Glass and Interactive Building Envelopes. Final Report.
 • Andresen, Inger; Aschehoug, Øyvind. (2005) System Analysis of Smart Facades. Proceedings. Glass in Buildings 2.
 • Aschehoug, Øyvind; Andresen, Inger; Kleiven, Tommy; Wyckmans, Annemie. (2005) Intelligent Building Envelopes - Fad or Future?. Proceeding of the 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Volume 1.
 • Kleiven, Tommy; Aschehoug, Øyvind; Wyckmans, Annemie. (2005) Double Facades at High Latitudes - Some User Experiences. Proceedings. Glass in Buildings 2.
 • Wyckmans, Annemie; Aschehoug, Øyvind; Hestnes, Anne Grete. (2005) The Intelligent Building Envelope - Concept and Qualification. Proceedings. Glass in Buildings 2.
 • Aschehoug, Øyvind; Matusiak, Barbara. (1999) Glazed streets 450 metres long bring daylight deep into a university building, Dragvoll University Center, Trondheim. Daylight performance of buildings.
 • Aschehoug, Øyvind; Matusiak, Barbara. (1999) How to control shading devices? Results of experience in an office complex. Statoil research centre, Trondheim, Norway. Daylight performance of buildings.

Rapport/avhandling

 • Andresen, Inger; Aschehoug, Øyvind; Bell, Dagfinn; Thyholt, Marit. (2005) Energy-Efficient Intelligent Facades. A State-of-the Art. 2005. ISBN 82-14-03559-7.
 • Aschehoug, Øyvind; Matusiak, Barbara. (2004) Sustainable rehabilitation of school buildings in Poland, a state of the art, SURE-BUILD project, NTNU rapport, 2004. 2004.
 • Andresen, Inger; Aschehoug, Øyvind; Buvik, Karin; Matusiak, Barbara; Panek, Aleksander; Pracki, Piotr; Rynska, Dagny; Sowa, Jerzy. (2004) Sustainable rehabilitation of school buildings in Poland, a state of the art. 2004.