Lise Tuset Gustad

PhD student i samfunnsmedisin Institutt for nevromedisin Det medisinske fakultet

41044326 41044326

Bakgrunn og aktiviteter

1991-94  Aker Sykepleierhøgskole

1994-98 Offentlig godkjent sykepleier Aker Sykehus

1998-2000 Intensivsykepleierutdanning Rikshospitalet

2000-2002 Intensivsykepleier toraxkirurgisk intensiv, Rikshospitalet

2002-2003 Høgskolelektor intensivutdanningen, Lovisenberg Høgskole

2003-2004 Master in Nursing, Griffith University, Australia

2004-2007 Fagutviklings og forskningssykepleier, Generell Intensiv, Rikshospitalet

2007-2008 Høgskolelektor bachelorutdanningen i Sykepleie, Høgskolen i Nord-Trøndelag

2008- Fag og forskningssykepleier medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger

2010- PhD student ved INM (program samfunnsmedisin) 60% stilling

 

Interessefelt

Hertekarepidemiologi

Symptomer på angst og depresjon

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for nevromedisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Postboks 8905 7491 Trondheim Norge