Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Swensen, Eirik Frøhaug. (2013) Rammer for handling? Klimaskeptikere i den norske klimadebatten. Sosiologisk Tidsskrift. volum 21 (2).
  • Swensen, Eirik Frøhaug. (2012) Mediemagneten Mongstad - debatten om CO2-fangst og -lagring i norske aviser :. Norsk Medietidsskrift. volum 19 (4).

Rapport/avhandling

  • Swensen, Eirik Frøhaug. (2011) Kap 1: "Informasjon til befolkningen" i Statusrapport for norsk klimapolitikk . BI CENTER FOR CLIMATE STRATEGY, august 2011. 2011.
  • Swensen, Eirik Frøhaug; Aune, Margrethe; Ryghaug, Marianne; Næss, Robert. (2010) Gass i fornybarsatsingen - eller en fornybar satsing på gass? En studie av den norske energisatsingen på 2000-tallet. 2010.