Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Swensen, Eirik. (2015) Democracy or war? The communication of the climate issue online. Nordic Journal of Science and Technology Studies. vol. 3 (1).
  • Swensen, Eirik. (2015) ”Mellom klimanødvendighet og teknologisk tvil” – miljøbevegelsens rolle i karbonfangst og -lagring (CCS). Sosiologi i dag. vol. 45 (1).
  • Swensen, Eirik. (2014) Karbonfangst og -lagring (CCS) - den umulige posisjonen. Nytt Norsk Tidsskrift. vol. 31 (4).
  • Swensen, Eirik Frøhaug. (2013) Rammer for handling? Klimaskeptikere i den norske klimadebatten. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 21 (2).
  • Swensen, Eirik Frøhaug. (2012) Mediemagneten Mongstad - debatten om CO2-fangst og -lagring i norske aviser :. Norsk Medietidsskrift. vol. 19 (4).

Rapport/avhandling

  • Aune, Margrethe; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan; Swensen, Eirik. (2015) "Kjærlighet og forviklinger" - Snublesteiner for utviklingen av karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge. 2015. ISBN 978-82-326-0698-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (36).
  • Swensen, Eirik Frøhaug. (2011) Kap 1: "Informasjon til befolkningen" i Statusrapport for norsk klimapolitikk . BI CENTER FOR CLIMATE STRATEGY, august 2011. 2011.
  • Swensen, Eirik Frøhaug; Aune, Margrethe; Ryghaug, Marianne; Næss, Robert. (2010) Gass i fornybarsatsingen - eller en fornybar satsing på gass? En studie av den norske energisatsingen på 2000-tallet. 2010.