73591727 93086076
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6 * 6454

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

  • Kjønn
  • Makt
  • Seksualitet
  • Organisasjon og næringsliv
  • Evolusjonsteori, kultur, natur
  • Queer teori

Undervisning:

Underviser på doktorgrad-,  master- og bachelornivå i  tverrfaglige kulturstudier, kjønnsstudier

Publikasjoner:

Publikasjoner i Cristin

Kronikker og leserinnlegg

Prosjekt:

MirrorMirror

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Alsos, Gry Agnete; Bjørkhaug, Hilde; Bolsø, Agnes; Ljunggren, Elisabet. (2015) Kjønn og næringsliv i Norge. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-48230-5.