Hva kan jeg bli?

Erfaringsbasert mastergrad i informasjonssikkerhet - masterprogram 3-årig - Gjøvik

Hva kan du bli?

Nyutdannede vil være kvalifisert til å jobbe med blant annet kritisk infrastruktur, kriminalteknisk etterforskning og hendelsrespons (Incident response), sikkerhetsledelse, samt for stillinger i rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet og beredskap.

Med en mastergrad i informasjonssikkerhet får du kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidslivet.
 

Du kan du jobbe med: 

  • kritisk infrastruktur
  • kriminalteknisk etterforskning og hendelsrespons (Incident response) 
  • sikkerhetsledelse 
  • rettshåndhevelse
  • nasjonal sikkerhet og beredskap

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.
 

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen Informasjonsikkerhet:

Integrert ph.d.-utdanning

Integrert ph.d.-utdanning er et alternativt løp fra og med siste året masterstudiet. Fordelen med en integrert PhD er at masteren og Ph.d. er tett knyttet sammen.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.