Skolelaboratoriets dekorelement

Skolelaboratoriets dekorelement

På begynnelsen av 1900-tallet reiste engelskmannen Henry Dudeney følgende problemstilling:

Er det mulig å dele en likesidet trekant i fire biter slik at de kan legges sammen som et kvadrat?

Dette klarte han på en meget tilfredsstillende måte. Han fant ikke bare en løsning med fire brikker, brikkene kunne til og med hengsles sammen slik at de lett kunne "svinges" fra en likesidet trekant over i et kvadrat  Dekorelementet skal illustrere at Skolelaboratoriet skal være et smidig bindeledd mellom skolen (trekanten) og NTNU (kvadratet). Dette er symbolisert ved at det både inneholder trekanten og kvadratet. Skolelaboratoriet skal tilrettelegge universitetets kunnskaper for bruk i skolen, slik at de kan være til fornying og inspirasjon i undervisningen. Dessuten skal Skolelaboratoriet være lydhør overfor skolen, slik at skolens behov kan imøtekommes på en fruktbar måte.

 

Dekorelement

Skolelaboratoriets dekorelement. Illustrasjon.