Energiutfordringen

Energiutfordringen

Statsforetaket Enova har lansert et unikt, digitalt læringsverktøy. Nå kan 180 000 elever i 5.-7. klasse lære om energi og klima på en helt ny måte.

”Enovas energiutfordring” er et interaktivt web-basert læringsverktøy forankret i læreplanene for naturfag og samfunnsfag og er utviklet i samarbeid med lærere, elever, NTNU skolelaboratoriet, Snøballfilm og kommunikasjonshuset Dinamo. Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen. Undervisningen skal stimulere til refleksjon, samarbeid, kritisk tenkning, utforskende arbeidsmetoder og løsninger for fremtiden – og består av en blanding av filmer, gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver.

Torsdag 4. desember var det offisiell åpning av verktøyet på Solbakken skole. Her presenterte 7.trinn deler av oppdragene til inviterte gjester fra Trondheim kommune, Enova, NTNU skolelaboratoriet og Norsk Enøk og Energi. Lektor ved Solbakken skole Jonas Larsen som også er ansatt ved NTNU skolelaboratoriet, har vært med på å utvikle konseptet fra starten. Han har testet ut Energiutfordringen på sin skole og kan fortelle om engasjerte og dyktige elever.

- For lærerne er dette en flott mulighet til å skape engasjement og kunnskap rundt miljøvennlig energiomlegging. Jeg vet at de elevene og lærerne som har testet verktøyet, har gitt gode skussmål. Det blir spennende å følge med når dette nå tas i bruk i skoler over hele landet, sier Larsen.

 

Les mer om Enovas energiutfordring på http://enovasenergiutfordring.no