Atommodeller og kjemiske bindinger

Atommodeller og kjemiske bindinger

Atommodeller er nyttige for å forklare hvordan kjemiske bindinger fungerer. Vi har laget en video som viser hvordan 3D-printede modeller kan brukes i undervisning, samt filer for å printe egne modeller.

Kulene forestiller grunnstoffene hydrogen (hvit), karbon (svart) og oksygen (rød) og et halogen (grønn), og kan 3D-printes etter oppskriftene under. Filnavnet angir diameter (i mm), anbefalt farge og grunnstoff.

Atom 23 White H.stl
Atom 34 Black C.stl
Atom 26 Red O.stl
Atom 26 Green Halogen.stl

Tapp 23.stl
Tapp 26–34.stl

Last ned alle stl-filene (zip)

Tappene brukes til å sette sammen de to halvdelene. Det er plass til fire tapper i hver kule, men det ser ut til å holde med to. Lengden til tappene tilpasses med en sideavbiter. Tallet i filnavnet viser hvilken kulestørrelse de passer til.

Kulemagnetene er kjøpt fra www.supermagnete.de og har en diameter på 12,7 mm.

Dersom du ønsker å redigere filene, kan du bruke OpenSCAD (ekstern side) og følgende filer:

Atom 23 White H.scad
Atom 34 Black C.scad
Atom 26 Red O.scad
Atom 26 Green Halogen.scad

Tapp 23.scad
Tapp 26–34.scad

Last ned alle scad-filene (zip)

Modellene er laget av Nils Kristian Rossing ved Skolelaboratoriet.

Geomag

Vi har også en video som viser hvordan geomag kan brukes for å illustrere kjemiske bindinger, denne kan du se på YouTube:

Lenke til video på YouTube om atommodeller og kjemiske bindinger.

 

 

 

 

 

Filmene kan også lastes ned:

Atommodeller og kjemiske bindinger (mp4, 110 MB)
Atommodeller og kjemiske bindinger – geomag (m4v, 68 MB)