4.5 Lokalt utarbeidede HMS-dokumenter

Det er utarbeidet egne HMS-dokumenter for enheten som gjelder krav til drift og kvalitetssikring i henhold til akvakulturlovgivning og krav til dyrehelse og –velferd

Sentrale lenker

  • Helse og velferd for akvatiske organismer
  • Sjøvannsanlegg
  • Vannbehandling
  • Vaktberedskap
  • Melding om avvik gjøres elektronisk via innsida (NTNUs intranett)