4.4 Mål og handlingsplaner for HMS-arbeid

NTNU Senter for fiskeri og havbruk er underlagt NV-fakultetets handlingsplan for HMS.

Driftsleder, i samarbeid med HMS-koordinator har ansvar for at spesielle akvakulturrelaterte forhold blir inkludert.

Sentrale lenker