Velkommen til NTRANS-festivalen!


Festivalprogram

                          Foreløpig festivalprogram


Programmet er fortsatt i arbeid. Navn på forskere, brukerpartnere, titler på sesjoner og innlegg blir lagt til fortløpende de neste dagene.
 

Onsdag 24. August


Kveld: Ankomst og en liten matbit.
 

Torsdag 25. August


Morgenstrekk / walkshop / walkbuilding

Presentasjoner av NTRANS-forsking & brukercase.
- 7 minutters presentasjoner

Posterpresentasjoner av stipendiater og postdocs

Lunsj & mingling med posterpresentasjoner

Innlegg fra forskere og brukerpartnere

  • Relevante aktiviteter og problemstillinger fra brukerpartnere løftes fram og diskuteres.
  • Fokus på dialog og erfaringsdeling.
  • Brukercasene vil også være representert.

Foreløpig har disse meldt seg med bidrag, men flere kommer på plass de nærmeste dagene.

- ENOVA, Øyvind Leistad, (Markedsdirektør) Innovasjonens betydning for det grønne skiftet. - Hvilke virkemidler trenger vi og ikke?

- Gassco stiller med bidrag

Snapnote med Kari Aamodt Espegren og forskningsområde 4.

Diskusjon og gruppearbeid i lys av keynote

Presentasjoner avs NTRANS-forsking & brukercaser

Tur og sosiale aktiviteter, bedriftsbesøk?

Kveld: Underholdning og musikalske innslag fra husband

Festivalmiddag
 

Fredag 26. August

Walkshop / gåtur

Presentasjoner av NTRANS-forsking & brukercase. 7 minutters presentasjonar

Lønsj

Program ferdig


Ikoner

Energiikoner, strøm sol og vind

Påmelding

Påmelding

Festivalhotellet er Røros hotell, rom bestiller du selv:

  • Overnatting bookes via e-post: booking@roroshotell.no eller telefon  (+47)72408000 (døgnbemannet) 
  • Bruk koden «NTRANSfestival2022» 
  • Avtaleprisen for enkeltromrom er 1085,-
  • NTRANS betaler for konferansedagpakker, kveldsmat onsdag og konferansemiddag torsdag.
  • Se mer om Røros Hotell

    Påmeldingsfrist: senest 15. august.

Meld deg på festivalen her

 

Mer info om festivalen

Mer info om festivalen

Logo

Logo