Digitalisering tar kunnskap til et nytt nivå

Digitalisering tar kunnskap til et nytt nivå

Digitalisering tar kunnskap til et nytt nivå

Ny tilgang til teknologi som satellitter, droner og laser måleverktøy tar kunnskap om de norske elvene til et helt nytt nivå. PhD kandidat Håkon Sundt skal undersøke hvordan vi kan forbedre og utvide miljødesignmetoden ved hjelp av ny tilgjengelig teknologi. 

Målet er fortsatt det samme: Å minimere effekten kraftproduksjonen har på naturen, og sørge for at beslutningstakere har gode nok verktøy til å styre elvene våre på en bærekraftig måte. Miljødesign er viktig for å sikre at de som bruker - og bor i - elvene kan fortsette å gjøre akkurat det mens det også er kraftproduksjon i vassdraget.

I FME CEDREN har forskere gjort mye arbeid med laks og miljødesign, og nå vil Sundt se om disse metodene også kan utvikles for andre arter i elva. HydroCen vil arbeide med ulike verktøy for kartlegging og analyse, blant annet droner for å ta høuoppløselige bilder, lasermålinger for å lage detaljerte modeller av terrenget og satellittbilder for langsiktig overvåkning av endringer i elver.

Disse kan brukes til å lage modeller for hvordan vannmengde i elva henger sammen med viktige faktorer som vanndekket areal og bunnforhold.

Viktig feltarbeid

Når vi finner ut slike fysiske sammenhenger, kan forskere blant annet bruke resultatene til å si noe om hvordan fisk forholder seg til disse sammenhengene.

Ved hjelp av ny teknologi kan vi få bedre resultater og dermed et bedre faktagrunnlag for å ta gode beslutninger om hvordan elva skal brukes. Sundt vil også delta i feltarbeidstudier for å kartlegge hvor fisken er og hvilke faktorer som styrer dem, for bedre å forstå sammenhengen mellom fysiske faktorer og biologi. 

Kontakt

Kontakt