Politikk og samfunn

Politikk og samfunn

Politikk og samfunn

 

Selv om miljødesignkonseptet er veletablert for laks og vil bli utviklet videre i HydroCen, er implementering av konseptet fortsatt en utfordring. 

Prosjektet vil utforske muligheter og barrierer for verdiskapning gjennom miljøtiltak.

I prosjekt 4.1 vil vi først studere hvordan miljøløsninger er realisert i Europeisk vannkraftproduksjon, og hvordan avveininger mellom bærekraftig produksjon, andre samfunnsinteresser og verdiskapning er hensyntatt (delprosjekt 4.1.1).

Som del av denne kartlegging vil vi dokumentere eksisterende og relevante markedsorienterte sertifiserings- og merkesystem. Resultatene fra det første delprosjektet vil, i samråd med brukerutvalget, bli brukt for å utvikle relevante forskningsaktiviteter for resten av prosjektperioden.

HydroCen Policy Brief 1 - 2019: Hvordan er miljøtiltak realisert i Europas vannkraft?
En case studie for Østerrike, Sveits og Sverige. 

Kontakt

Kontakt

Audun Ruud

Audun Ruud

Seniorforsker

E-post: audun.ruud@nina.no
Telefon: 992 33 969

Om prosjektet

Om prosjektet

Politikk og samfunn

Prosjektets tittel: Realizing value added environmental solutions

Periode: 2018-2021

FoU-partnere: SINTEF Energi og NINA

Assosierte prosjekt: SusWater/CEDREN, EU H2020 FITHYDRO, HydroCen Wp3 and 4.3