Miljødesign ved fleksibel vannkraft

Miljødesign ved fleksibel vannkraft

Miljødesign ved fleksibel vannkraft

 

Miljødesign er viktig for å sikre at de som bruker -og lever i - elva skal kunne fortsette med det, samtidig som det er kraftproduksjon i vassdraget. Forskerne i HydroCen skal undersøke hvordan man kan utvide miljødesign-metoden for kartlegge konsekvensene kraftproduksjon både for folk og andre arter.

 

Prosjekt 4.3 skal utvide konseptet om "miljødesign i regulerte laksevassdrag" til å omfatte nye arter og andre økosystemkomponenter i henhold til nasjonale prioriteter for naturverdier. I tillegg skal konseptet bli videreutviklet for å inkludere brukerinteresser som friluftsliv og rekreasjon, energi- og flomdempingstjenester.

Utvikling av miljødesignkonseptet (diagnoseverktøy, mulig økt kraftproduksjon, vannbruk og tiltak) for hele spekteret av elvetyper, biologiske samfunn, tjenester og brukerinteresser er en krevende oppgave. Vi skal utforske mulighetene for å hente inn data fra innovative og nye metoder innen fjernmåling, fly og droner med rød og grønn lidar, optiske sensorer og andre instrumenter. Karakterisering av biologisk mangfold og flere av brukerinteressene er derimot mer utfordrende, og vil kreve et aktivt flerfaglig samarbeid. Karakterisering av biologisk mangfold og nøkkelarter vil bli gjort ved å analysere eDNA, som muliggjør kvantifisering av biologisk mangfold basert på utvinning av DNA fra vannprøver. eDNA-analyse tillater identifisering av arter uavhengig av faktisk romlig fordeling, siden DNA er aggregert og transportert gjennom elvevannføring. Både generelt mangfold (identifisering av f.eks. hotspots for biologisk mangfold) og eksistens og relativ tilstedeværelse av nøkkelarter vil bli identifisert. I tillegg muliggjør metoden identifiseringen av fremmede arter (svartelistede arter).

Genetiske markører skal utvikles for identifisering av nøkkelarter. Brukerinteresser knyttet til friluftsliv og rekreasjon som sportsfiske, padling, turgåing samt tjenester som energi- og flomdempingstjenester vil bli analysert. I tillegg vil nye metoder bli utviklet for å integrere romlige og tidsmessige faktorer, samt identifiseringen av elvestrekninger og perioder av året med en spesiell verdi. Case-studier vil bli brukt til dette, som til slutt skal brukes for å utvikle miljødesignmetodikk for diagnose og løsninger med hensyn til habitattiltak, miljøbasert vannføring og energi- og samfunnstjenester. Metodikk for håndtering av fleksible slipp av miljøbasert og nedstrøms vannføring med varierende begrensninger basert på initialtilstander til faktorer som hydrologi og marked vil bli utviklet.

Kontakt

Kontakt

Atle Harby

Atle Harby

Seniorforsker
Prosjektleder

E-post:Atle.Harby@sintef.no 
Telefon:982 30 502

Om prosjektet

Om prosjektet

WP 4.3

Prosjektets tittel: Environmental design for multiple interests under future flexible hydropower operation

Periode: 2016-2024

FoU-partnere: SINTEF Energy, NINA, NTNU, UNI Research, BOKU Østerike, IRSTEA Frankrike, ISPRA Italia

Assosierte prosjekt: SusWater, SafePass, FIThydro, HyMo

PhD tilknyttet prosjektet: Håkon Sundt