Optimal design av framtidas vannkraftsystem

Optimal design av framtidas vannkraftsystem

Optimal design av framtidas vannkraftsystem

 

Målet med prosjektet er å utvikle metoder og modeller som kan benyttes til beslutningstøtte ved oppgradering og reinvestering i vannkraftprosjekter.

Prosjektet omhandler i utgangspunktet flere deler av beslutningsprosessen; både type størrelse og timing av en reinvestering/oppgradering. En PhD student arbeider med hele problemstillingen fra et prinsipielt ståsted.

SINTEFs arbeid er i hovedsak fokusert på utviklingen av en ny driftssimulator som skal kunne beregne forventede driftsinntekter for fremtidens vannkraft systemer i fremtidens kraftmarked. Vi tar utgangspunkt i eksisterende kunnskap og modeller og forsøker å sette dette sammen i et nytt beslutningsstøtteverktøy på en måte som er fleksibel med hensyn til fremtidig utvikling.

Det nye beslutningsstøtteverktøyet utvikles i Python og benytter seg av API koplinger til eksisterende optimaliseringsmodeller ProdRisk og SHOP.  API tilpasninger/utvikling er del av prosjektet. 

Kontakt

Kontakt

Birger Mo

Birger Mo

Seniorforsker

E-post: Birger.Mo@sintef.no

Telefon: 930 86 693

Om prosjektet

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Optimal hydro design in future power systems

Varighet: 2017-2023

FoU-partnere: NTNU, SINTEF, NINA

Assosierte prosjekter: IBM - Integrated Balancing Markets in Hydropower Scheduling Methods (KPN project, 2014-2018)

PhD tilknyttet prosjektet: Andreas Kleiven