Kjøremønsterrelaterte kostnader, restlevetid og pålitelighet

Kjøremønsterrelaterte kostnader, restlevetid og pålitelighet

3.2

Ved produksjonsplanlegging må man balansere kostnadene for drift og vedlikehold mot inntektene fra kraftproduksjon og tjenester. WP3.2 har som mål å bidra til å lukke gapet mellom økonomiske hensyn og tekniske hensyn som degradering og levetidsreduksjon pga. ugunstige kjøremønster.

WP3.2 fokuserer på beskrivelse og kvantifisering av de viktigste faktorene som påvirker degradering, sviktsannsynlighet og levetid for komponenter i kraftproduksjon, og hvordan disse levetidene avhenger av design, påkjenninger og driftsforhold. WP3.2 vil ha et nært samarbeid med WP2.4, som tar sikte på å utvikle, teste og verifisere metoder og modeller for estimering av levetider for turbin og generator.

Kontakt

Kontakt

Arnt Ove Eggen

Arnt Ove Eggen

Forsker

Telefon: 926 18 730

Om prosjektet

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Remaining useful life, failure probability

Varighet: 2016-2020

FoU-partnere: SINTEF

Assosierte prosjekt: MonitorX (IPN project)