Ønsker du å forbedre et emne eller et studieprogram?

Ønsker du å forbedre et emne eller et studieprogram?

Hva er et miniprosjekt?

Miniprosjekter gjennom Excited er en mulighet for å få ekstra ressurser til forbedringstiltak i emner eller studieprogram som går ut over normal drift eller administrasjon av undervisning.

Vi i Excited er tilgjengelige for spørsmål, diskusjoner og avklaringer dersom du har en idè men er usikker på hvordan den kan løses. Du har også mulighet for å bruke vår ressurspool av undervisningsassistenter for mindre endringsprosjekter. 

Eksempler på prosjekter:

  • Utvikling og/eller utprøving av innovative metoder for læring og vurdering, nye læringsressurser, tiltak for økt studentengasjement
  • Tiltak for bedre kvalitetssikring og –forbedring av undervisningen
  • Tiltak for å bedre studenters trivsel og faglig-sosiale samhørighet.
  • Økt samarbeid på tvers av emner, campuser og instituttgrenser
  • Tiltak for effektivisering av nå tungvinte / monotone arbeidsoppgaver knyttet til undervisning eller studieadministrasjon, for å frigjøre tid til f.eks. faglig forbedring

 

Neste søknadsrunde blir høsten 2020
Men vi vurderer også løpende aktuelle prosjekter. Ta kontakt med senterleder Guttorm Sindre eller koordinator Ida Sortland dersom du har ideer til miniprosjekter du ønsker å diskutere med oss.

Les hele utlysningsteksten

Mal for rapportering

 

Eksempler på gjennomførte miniprosjekter

Eksempler på gjennomførte miniprosjekter

Hvor mye har inspirerende oppgaver og ekte kunder å si for motivasjonen i LtC-fag?

Girts Strazdins

Hvor mye har inspirerende oppgaver og ekte kunder å si for motivasjonen til studenter som skal lære systemutvikling? I faget systemutvikling og modellering i Ålesund tok Strazdins motivasjon fra Gamelab-faget ved Nord og studerte om motivasjonen og læring ble forbedret hos studentene når han gikk fra generiske logistikkprogrammer med faglærere i rollen som kunder til å la barneskoleelever være kunder i et prosjekt om å lage dataspill?  Les en artikkel om miniprosjektet her

Les rapporten fra prosjektet

Interaktive labforeleseinger i Programmeringsspråk

Øystein Nytrø

«Logikkbaserte programmeringsspråk og resonnering med beskrankninger krever ofte lang modning. Laboratoriebasert forelesninger og interaktive lærestykker med innebygde øvinger er effektive for å lære ny teori.  Omgivelsen Swish krever liten utviklingsinnsats, er intuitiv for brukeren, er lett å tilpasse eksisterende undervisningsmateriell og kan kjøres i alle nettlesere. Vurderingen på eksamen viste at tre uker var  nok til at mange studenter behersket både logikkprogrammering og enkel beskrankningsresonnering.»

Les hele rapporten

Workshop for studenter av studenter for å gi ekstra støtte til nye studenter i de tekniske kunnskapene bak spilldesign med mål om å ha bedre tekniske ferdigheter og forståelse når man tar fag på studieprogrammet. 

Les rapporten fra prosjektet her 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

 

 

Forside ansattbildemontasje

Guttorm SindreMonica DivitiniLine KolåsRune HjelsvoldBirgit Rognebakke KrogstieRobin MunkvollIda SortlandTrond AalbergOttar Osen

Samarbeidspartnere

Partnere