Oppgavehistorier

Atle Andreassen og Vegard Olsen

Masterstudenter ved NTNU Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Samarbeid med Salmar AS

Les hele historien

 

Maria Gaasø

Masterstudent NTNU marinbiologi og akvakultur 

Samarbeid med Taskforce Lakselus

Les hele historien

 

 

 

Trude Heggstad 

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Samarbeid med Blått Kompetansesenter

Les hele historien