Om Wood

Om Oss

Prosjektstøtte

Prosjektstøtte

NTNU Wood støtter studentinitiativ og prosjekter. Hvis du har en idé, vil vi gjerne høre om det. Alle idéer er forskjellige og krever forskjelligtilnærming. Vi kan bidra med finansiering, samarbeidspartnere, kunnskap, utvikling av idéer eller bare ta en uformell prat. Vi har også god oversikt over andre muligheter for støtte ved NTNU, regionalt og nasjonalt.

Frister

Frister

1. oktober - NTF - Trekonstruksjoner

Kontaktinformasjon

NTNU Wood


Institutt for arkitektur og teknologi
Sentralbygg 1, 2.etg

Faglig opphold hos Treteknisk Institutt

Faglig opphold hos Treteknisk Institutt

NTNU Wood samarbeider med Treteknisk institutt i Oslo. Studentene kan søke om å bo gratis ved en av instituttets hybler mens de deltar i fdet faglige felleskapet, enten når de arbeider med en egen prosjektoppgave eller deltar i en av instituttets mange prosjekter innen forskning og utvikling. Deltagelse er uavhengig av fagområde eller studieretning.


 

Stipend - Trekonstruksjoner

Stipend - Trekonstruksjoner

Norske Takstolprodusentenes forening ønsker søknader innen trekonstruksjoner med spikerplater.

Formålet er å stimulere til kjennskap og forståelse for trekonstruksjonsbransjen, fremme rekrutteringen og bidra til fag- og etterutdanning. Stipend kan søkes hovedsakelig av studenter, men også lærere og faglitteraturforfattere. Stipendet benyttes til oppgaver innen konstruksjonsløsninger, herunder materialer, reiser og ekstern bistand.

 

Det er ikke knyttet faste beløpsgrenser til stipendiene, men normalt vil beløpet være inntil kr 100.000.

 

Søknad må - foruten personlige data om praksis, utdanning o.l. - også inneholde en kortfattet beskrivelse av hva stipendiet skal brukes til, når og hvordan. Stipendet utbetales ved levert oppgave og sammendrag, som er egnet for bransjen og fagpressen. Norske Takstolprodusenters Forening bevilger midlene og styret 

behandler søknadene.

 

Søknad sendes til innen 1. oktober til:

NTF - Norske Takstolprodusenters Forening

Postboks 113 Blindern, N-0314 Oslo

firmapost@treteknisk.no / Tlf. 951 00 348


 

Distriktsforsk Trøndelag

Distriktsforsk Trøndelag

Vil du samarbeide med Trønderske bedrifter utenom Trondheimsregionen? Trøndelag Fylkeskommune gir inntil 6000 kroner støtte til studentprosjekter når de samarbeider med næringslivet. Les mer om Distriktsforsk her.