NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nyheter:

Datastudiet fortsatt firkantet. Med rundinger som lokkemat, begynte jentene å studere data. Men frafallsprosenten er stor. Hvor ble det egentlig av rundingene?

Lånekassen straffer hardest Statens Lånekasse for utdanning er den banken i Norge som straffer kunden desidert hardest når betalingsfrister ikke blir overholdt.

Fra 2.5 til 4.0 Diplomstudent Gustav Foseid fikk 2.5 på diplomoppgaven. Faglæreren ville gi ham 2.25. Klagen førte til at Foseid ble satt ned til 4.0

Klokkene ringer for Allforsk Allforsk-leder håper på avklaring for stiftelsen og større samarbeid med NTNU.

Det koker på Nordisk Unisone protester mot dekanus' syn på den faglige virksomheten.

Røyker for åpne dører Dragvoll har fått nye ytterdører som opereres av fotoceller. Nå står frosne røykere midt i fotocellen. Med åpne dører siver varme ut og røyk inn.

Kom i gang!Fortvil ikke om juleribba fortsatt henger med. To store idrettsbygg gir deg muligheten til å bli kvitt den.


Smaker på forretninger Studenter ved NTNU hurtigkurses i
entreprenørskap.

- Dyrere helsetjenester for studenter Trondheimsstudentene har hatt byens beste refusjonsordning. Nå må de ut med en større egenandel enn byens øvrige befolkning. Det har deres eget Velferdsting sørget for.

Nyskapende kunst i lyd og lys Arne Nordheim er velkjent for sin musikk, men ikke nødvendigvis fordi den er godt likt. I Realfagbygget vil komponistens toner og klanger bli å høre hver dag året rundt.

Innspill:

Y-philes Ultraulyd

Leder: Realfagbygget

Ledelsen har ordet: Emil Spjøtvoll: Ledelsesutvikling ved NTNU

Replikk: Håkon With Andersen: Universitetsavisa - har den en framtid?

Stewart's Corner: British place-names

I glasshuset De sitter i glassbygningene på Dragvoll, og noen av dem kaster av og til stein. Først ut er professor Sissel Lie, Romansk institutt.


Debatt:

Ja, visst er det noe galt med nordiskfaget! Frode V.C.S. Dahl grunnfagsstudent - nordisk

Uakademisk om nordiskfaget Steinar Gimnes, professor ved Institutt for nordistikk og litteraturvitensk

Er det noko gale med rekrutteringa? Jens Haugan, Senter for etterutdanning og Inst. for nordistikk og litteratur

Uriktig og tøvete om nordiskfaget Tor A. Åfarli, professor i nordisk språkvitenskap

- Petter, du lyver! Madeleine Halmøy Hovedfagstudent i nordisk språk og studentrepresentant i instituttstyret ved INL.

Fremmedspråkfagenes identitet og legitimitet innenfor NTNU Sturla Høyem,Nils-Lennart Johannesson og Ingvald Sivertsen fra henholdsvis Germanistisk institutt , Engelsk institutt og Romansk institutt

Forskjellsbehandling Cathrine H. Kittilsen Nordisk hovedfag

 


Reportasje:

Reportasje fra Rice University, USA.

Portrett: Alf kaller Mars. Alf Brubakk har egentlig aldri holdt seg på veien. Verken på Nordmøre eller i forskningen.

Mot veggen: Terje Krogh takker for seg den 1. mars etter nøyaktig seks år i stolen. Mye har gått galt for NTNUs første økonomidirektør. Men han rydder etter beste evne.

Kronikk:

«De to kulturer» Einar Aas, professor ved Institutt for fysikalsk elektronikk, NTNU

Kultur:

Matte-teater Matematikk finnes overalt. I hvert fall i år. Nå også på scenen.

Nytt bok-nett I mai blir en ny nettbokhandel lagt til Trondheim. Den erstatter Tapirs nåværende nett-tilbud.

Okkulte kvadrater Det magiske kvadrattårnet som nylig ble satt opp ved Elgeseter bro, er viet matematikkens år - men også planeten Mars. Okkultisme mellom kirke og katedral.

Arkitekten - en folkets advokat? Ung norsk arkitektur viser et blikk for moderne design og filosofisk refleksjon, men mangler sosialt engasjement. Finnes den samme tendensen på arkitektstudiet ved NTNU?

Lade - et floristisk høydepunkt Med ei ny bok om planter, trær, hager og parker i byen og byens utmark, har Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen, laget en hilsen til byen ved tusenårsskiftet.