NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Forskjellsbehandling

Det er gått en stund siden sammenslåingen av gamle NTH og AVH til NTNU. Mange vil kanskje mene at det på NTNU nå hersker lutter fryd og glede over denne sammenslåingen, og at det som var av uoverensstemmelser disse institusjonene imellom nå er en begravd stridsøks. Jeg vil likevel få lov til å peke på en ulikhet mellom de institusjonene som på folkemunne kalles Gløshaugen og Dragvoll, som kanskje ikke er så opplagt som mange andre: At man på Dragvoll har programvare som generelt er eldre og mindre egnet til det arbeidet vi utfører, enn mange av maskinene som er tilgjengelig for studentene på Gløshaugen, at vi får tildelt faste lesesalsplasser først på hovedfag, mens studentene på Gløshaugen får tildelt faste plasser ofte allerede i 2.klasse, og at vi må lete og mase lenge for å få tilgang på skannere og fargeprintere, er ulikheter vi til nød kan leve med. Det problemet som jeg først de siste årene har merket meg som den virkelig markante forskjellen mellom gløshaugenstudentene og dragvollstudentene, er som følger: Gløshaugstudentene mottar veiledning og informasjon fra fakultetet i langt større grad enn dragvollstudentene, og hjelpes i så måte til en lettere studiehverdag og en enklere forståelse av sin egen studieprogresjon og studieframtid. Som dragvollstudent opplever man ofte å være lite orientert om sin egen studiesituasjon. Man opplever å miste plasser på studier man egentlig ville ha, enten fordi man har gått glipp av en søknadsfrist, eller fordi noe har glippet i søknaden. Jeg skal nevne noen konkrete eksempler, og til slutt et forslag til tiltak for å forbedre denne situasjonen: På Dragvoll er man avhengig av å søke opptak til fag i rett tid. For å få til dette, er man nødt til tidlig å oppsøke informasjon om de fagene som kan være aktuelle å søke seg til, og deretter søke. Dette høres enkelt ut, men i praksis innebærer det at man må være veldig bevisst sin egen studiefremtid, og man må bestandig være nesten i forkant av sine egne ønsker, dvs. man må søke opptak til fag gjerne i lang tid før man har begynt å tenke på at man ønsker å ta dette faget. I tillegg endres ofte fag og fagoppsetninger uten at det informeres om dette. Er man midt i et studium, som for eksempel PPPU, er det viktig å få informasjon om endringer som kan medføre omlegging av egne studieplaner idet disse endringene gjøres. Mangel på slik informasjon kan ofte forsinke og forpurre dragvollstudentenes planlagte studieprogresjon, og medføre problemer. Mitt forslag for å fjerne de problemene jeg såvidt har skissert her, er derfor som følger, (og dette er et forslag som ikke er suget av eget bryst): På Gløshaugen finnes det noe som heter veiledningsstudentassistent. De som har denne tittelen, er studenter ansatt av fakultetene, og har som oppgave å veilede medstudenter når det oppstår spørsmål som bytting av linje, fagvalg, videre progresjon o.l. Dette er en flott stilling som vi kunne trenge på Dragvoll. Tenk å ha et par studenter som var ansatt av NTNU for å gjøre den jobben NTNU i dag svikter å utføre overfor dragvollstudentene! Å ha en medstudent sittende på et kontor til hjelp og nytte for uinformerte og desorienterte studenter på Dragvoll, tror jeg er akkurat det vi trenger her oppe i ødemarken! En slik student kunne holde seg oppdatert om fagendringer, nye tidsfrister og endrede kriterier for opptak. Han eller hun kunne også informere sine medstudenter om viktigheten av for eksempel å bestille seg et cand.mag. vitnemål i god tid før man trenger det, og i det hele tatt informere om alle slike ting som står med liten skrift på bakerste perm i studiehåndboka. Jeg vet at dette behovet er tilstedeværende på Dragvoll, og ingen skal få lov å si at jeg mener dette behovet er prekært fordi jeg selv er uinformert og har problemer med å skaffe meg informasjon. Jeg har gått på dette universitetet i fem år nå, og har måttet lære alt «the hard way», nemlig av medstudenters tilfeldige informative kommentarer i kantinen. Derfor mener jeg det er på tide at NTNU tar dette problemet på alvor og ser forskjellsbehandlingen vi utsettes for her på Dragvoll.

Cathrine H. Kittilsen

Nordisk hovedfag