NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

 

Velferdstinget beslutter:

- Dyrere helsetjenester for studenter

Trondheimsstudentene har hatt byens beste refusjonsordning. Nå må de ut med en større egenandel enn byens øvrige befolkning. Det har deres eget Velferdsting sørget for.

Som student ved NTNU får man hjelp av samskipnaden til å dekke utgifter i forbindelse med sykdom og skade. Nå har Velferdstinget vedtatt at den jevne student må ut med 2000 kroner før det er snakk om noen som helst slags refundering. I tillegg øker egenandelen for tannhelserefusjoner fra 2000 kroner til 3000 kroner.

Dyr ordning

Nestleder i Velferdstinget, Cathrine Bang, forteller at Velferdstinget i 1999 besluttet at den gamle ordningen var blitt for dyr og at midlene ble fordelt galt. Hun mener den nye ordningen forvalter og kanaliserer pengene på en bedre måte.

- Når hver student med den gamle ordningen fikk dekket helseutgiftene mellom 320 og 1320 kroner, som er nedre grense for støtte fra Folketrygden, betydde det utgifter på bortimot én million. Det er med andre ord snakk om flere hundretusener kroner som kan bli brukt mer fornuftig. Vi mener at vi utnytter pengene på en bedre måte når vi ønsker å hjelpe de som virkelig trenger det. 2000 kroner til legeutgifter bør studentene klare å hanskes med, sier Bang. Hun forteller at det finnes ingen kalkyler for hvor mange studenter som har så store helsemessige utgifter at de trenger hjelp. Men det er altså fra Velferdstingets side ønskelig å ha en ordning hvor studentene burde ha en mulighet for å få hjelp dersom de havner i uføre.

Det er til nå registrert 1576 studenter i 1999, som fikk refundert sine lege/psykologutgifter etter at egenandelen var betalt. Til sammen utgjør dette over en million kroner i utgiftspost for samskipnaden. I tillegg var det 422 studenter som fikk refundert tannlegeregningen sin i 1999, hvor beløpet samskipnaden måtte punge ut var på 795 000 kroner.

Mister tusenlappen

Ifølge tall fra samskipnaden overskrider ikke de fleste studentene i løpet av ett år 2000 kroner ved legekontroll. Dette betyr at en stor del av studentene vil med den nye ordningen reelt sett merke at det «mister» samskipnadens 1000-kronerssponsing.

Leder av psykososial avdeling ved Studentsamskipnaden i Trondheim, psykolog Ottar Hummelsund, mener det er beklagelig at studentene med den nye refusjonsordningen må betale så mye mer for dette velferdsgodet.

- Flere studenter har gitt uttrykk for at dette svir. Det er klart at det rammer en god del, tatt i betraktning at vi her på avdelingen i hovedsak gir et korttidstilbud. Studenter som mottar dette tilbudet, vil dermed ikke kunne nyttiggjøre seg den nye refusjonsordningen uten betydelige andre utgifter til helsetjenester ved siden av. Uansett må studentene, med den nye ordningen, betale tusen kroner mer i året for helsetjenester, sier Hummelsund.

Psykososial helsetjeneste har i flere år hatt som mål å ha en lav terskel for at studentene kan henvende seg til avdelingen. I perioden fra 1992 til i dag, har tilstrømningen til Psykososial avdeling økt fra 0,6 prosent av studentmassen til 2,1 prosent. Studenter som oppsøker avdelingen, får individuell behandling. Antall timer og type oppfølging tilrettelegges for hver enkelt student.

Om ett år kan Hummelsund eventuelt si om de endrede betingelsene vil få konsekvenser for antall ny-henvendelser.


KAREN ANNE OKSTAD

Refusjonsordningen:


Studentsamskipnaden i Trondheim har vedtatt en ny refusjonsordning for utgifter ved sykdom og skade. Ordningen favoriserer de som har størst utgifter og gir 50 prosent refusjon på legeutgifter mellom 2000 kroner og 7000 kroner, og 75 prosent refusjon hvis beløpet overstiger 7000 kroner. Overstiger beløpet 15 000 kroner, gis det 85 prosent refusjon

.