NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Røyker for åpne dører

Dragvoll har fått nye ytterdører som opereres av fotoceller. Nå står frosne røykere midt i fotocellen. Med åpne dører siver varme ut og røyk inn.

For få uker siden ble nye automatiske dører installert på Dragvoll. De åpnes via fotocelle. Hensikten er å øke tilgjengeligheten for blant andre funksjonshemmede.

Men området rett utenfor ytterdørene er tilholdssted for universitetets nye pariakaste - røykerne. NTNU er vedtatt røykfritt, og alt inntak av nikotin skal skje utendørs. Nå viser det seg at mange røykere blir stående i fotocellen mens sigaretten inntas. Dermed siver etterlengtet varme ut - men røyken siver inn. Til irritasjon og ubehag for ikkerøykere innendørs. Dessuten gir dette mer trekk og lavere temperaturer i området innenfor dørene.

Hovedverneombud ved HF, Reidar Bakke, har tatt opp saken i et brev til vedlikeholdsseksjonen.

- Dette er ikke noe angrep på røykerne. Jeg har stor forståelse for deres situasjon, derfor har jeg også gått inn for å opprette egne røykerom, eventuelt røykepaviljonger. Men vi kan ikke ha det slik som det er blitt nå. De må respektere at universitetet er røykfritt, sier Bakke.

Problemet er størst i perioden mellom forelesningene. Det er videre dørene mellom bygg 2 og 3 at problemet er mest merkbart. Her er det ingen sluse med inner- og ytterdører, men dører som åpner rett ut i friluft.

Det er skiftet dører i tre hovedinnganger på Dragvoll. Fra Teknisk avdeling får vi opplyst at man jobber med mulige tiltak for å avhjelpe problemet. Når det gjelder døra med manglende vindfang, vil et slikt bli bygget. Videre vil man se på innretningen på fotocellen.

Tidligere har man gjort forsøk med å flytte askebegrene lenger bort fra dørene. Men askebegrene er flyttet tilbake igjen. Nå vurderes det å lenke dem fast i en posisjon i behørig avstand fra inngangsdørene.


TORE OKSHOLEN