NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Klokkene ringer for Allforsk

 

 

Allforsk-leder Jan Moum håper at forskningsstiftelsen kan bli et større redskap for NTNU.

Allforsk-leder håper på avklaring for stiftelsen og større samarbeid med NTNU.

- Det har vært en ørkenvandring i flere år, sier leder av Allforsk, Jan Moum, og uttrykker lettelse over at forskningsstiftelsen skal få et avklart forhold til NTNU. 29. mars skal kollegiet besegle den videre skjebnen for Allforsk. Moum utfordrer NTNU og sine egne til debatt.

Allforsk neglisjert

- De siste årene har NTNU vært opptatt av selv og sin egen rolle og ikke av Allforsk, hevder Moum og ramser opp konsekvensene: At stiftelsen med 120 ansatte ikke har hatt mulighet til å utarbeide langsiktige strategier og initiativ; at forskere har valgt å jobbe i en trygg jobb på universitetet framfor en litt usikker framtid i Allforsk; at stiftelsen ikke har kunnet satse så offensivt utad som ønskelig, på grunn av usikkerheten i stiftelsens fremtid. Moum skisserer tre mulige veier ut av den lange vandringen i ørkenen.

Inn i Sintef?

- Steinnes-utvalgets innstilling og de ansatte har gått inn for tvilling-modellen, som innebærer at Allforsk fortsetter som en stiftelse, men at det i mye sterkere grad blir benyttet som et redskap for NTNU, sier Moum og tror at NTNU er tjent med en ekstern allmennvitenskapelig oppdragsenhet tilknyttet universitetet. Et annet alternativ som er diskutert, er å bli lagt inn under universitetet. Moum frykter at dette gjør Allforsk byråkratisert og et lite dynamiske supplement til NTNU.

En tredje vei som luftes, er at Allforsk går inn i Sintef. Det er aktuelt hvis Senter for etterutdanning blir lagt inn i Studieavdelingen som en del av NTNU Videre, som er universitetetsnyopprettede serviceseksjon for all fjerundervisning, etter- og videreutdanning ved NTNU.

- Hvis vi mister Senter for Etterutdanning-tilbudet, blir en tredjedel av Allforsk borte. Det tar fra oss muligheten til å være slagkraftig, sier Moum, som da krever at NTNU tilfører Allforsk annen virksomhet som gir stiftelsen nødvendig tyngde. Hvis ikke det skjer, kan Allforsk like gjerne slås sammen med Sintef.

Studiedirektør Odd Lauritzen vil vente og se på hva utfallet av Kollegievedtaket i mars blir før han tegner det videre terrenget. Han antyder at «NTNU videre» skal være NTNU sitt ansikt utad når det gjelder etter- og videreutdanning.

- Hvis det skal være et ansikt for videreutdanning utad, kan Senter for Etterutdanning fortsatt være en del av Allforsk?

- Vi får sette oss ned og bli enige etter kollegiemøtet, er studiedirektør Lauritzens kommentar.

Administrerende direktør i Sintef, Roar Arntzen, vil ikke spekulere i Allforsks framtid og understreker sin egen tilknytning til Sintef.

- Dette er en sak mellom Kollegiet og Allforsk, sier Arntzen og avventer til det eventuelt kommer en forespørsel om et nærmere samarbeid.


TORE HUGUBAKKEN
FOTO: KENNETH AAR