NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Nytt bok-nett

I mai blir en ny nettbokhandel lagt til Trondheim. Den erstatter Tapirs nåværende nett-tilbud.

Studentsamskipnadene i Trondheim, Oslo og Bergen har vedtatt å etablere en felles internettbokhandel for faglitteratur i Trondheim. Denne bokhandelen vil overta virksomheten til nettbokhandlene som i dag drives av samskipnadenes datterselskaper: Tapir, Akademika og Studia.

Enestående i Norden

- Den nye bokhandelen vil kunne levere faglitteratur raskere enn rene nettbokhandler. Dette fordi den kan hente ut bøker som ligger på lagrene til Akademika, Studia og Tapir, sier administrerende direktør i Tapir, Hans Gunnar Auganes.

De tre selskapene som har gått sammen om å drive en felles nettbokhandel, driver 26 ordinære bokhandler i universitets- og høgskolemiljøene i Oslo, Bergen og Trondheim og omsetter for rundt 300 millioner kroner.

Andre nettbokhandlere reklamerer gjerne med at de ikke har noe lager. De baserer seg på at bøkene leveres rett fra forlagene, noe som kan ta lang tid, særlig for utenlandske bøker.

- Legger vi sammen de tre forlagene, får vi 150 000 ulike titler. Dette er et enestående stort utvalg av leveringsklare bøker. Ingen andre nettbokhandlere i Norden kan vise til et lignende tilbud, sier Auganes.

Pensumbøker

Den nye nettbokhandelen vil være i drift i mai 2000. De gamle nettkundene til Akademika, Studia og Tapir blir overført til den nye bokhandelen. Nettbokhandelen, som ikke har fått noe navn ennå, vil ha en størrelse som gjør det lettere å konkurrere i det voksende nettmarkedet for faglitteratur. Bokhandelen vil først og fremst konkurrere med øvrige internettbokhandler, men vil også være et alternativ for studenter som ønsker å kjøpe pensumbøker via nettet.

I tillegg til å sikre nettbokhandelen tilholdssted og to ansatte, vil Studentsamskipnaden i Trondheim få en eierandel på 30 prosent. Studentsamskipnaden i Oslo og Studentsamskipnaden i Bergen vil få eierandelene på henholdsvis 45 prosent og 25 prosent.


KAREN ANNE OKSTAD