NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Lade
- et floristisk høydepunkt

Med ei ny bok om planter, trær, hager og parker i byen og byens utmark, har Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen, laget en hilsen til byen ved tusenårsskiftet. Boka samler flere artikler som til sammen favner en 1000-årsperiode: Fra årringer fra Olav Tryggvasons tid, via botaniske funn i Erkebispegården, til parktrær og planter i Bymarka og på Lade. Flere av forfatteren er forskere ved NTNU.

Artikkelen Lade, byens smørøye betrakter planter som finnes på det brede neset som ligger nordøst for bysentrum, fra Ladehammeren i vest til Leangenbukta i øst. Ingen har tidligere hatt oversikt over planteforholdene på Lade i nyere tid. Elin Fremstad og Thyra Solem, begge forskere ved Vitenskapsmuseet, mener at det er tilstrekkelig med botanisk mangfold på Lade til å peke ut halvøya som det floristiske høydepunktet i Trondheim by.

Boka er gitt ut på Tapir Akademisk Forlag og er supplert med ei fullstendig liste over planter som er funnet i Trondheim.