NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Okkulte kvadrater

Det magiske kvadrattårnet som nylig ble satt opp ved Elgeseter bro, er viet matematikkens år - men også planeten Mars. Okkultisme mellom kirke og katedral.

Takket være matematikkdagene er okkulte kvadrater av galvanisert stål blitt plassert mellom katedral og kirke ved Elgester bro. Kvadrat-installasjonen er plassert på motsatt side av den katolske kirke, som kvadrattårnet for øvrig passer godt til. Det magiske kvadrattårnet er reist i anledning NTNUs matematikkfestival og i forbindelse med at dette året er verdens matematikkår. Tårnet er Sintefs 2000-årsgave til universitetet og vil senere bli plassert permanent på Gløshaugen.

Lek med tall

Det er ikke første gang kunstneren Paul Brand leker seg med kvadrater. Han har tenkt, tegnet, regnet og lekt med magiske tall og kvadrater i mange år. Nå nylig holdt han i forbindelse med arrangementet «Matematikk på by´n» et foredrag om tall- og billedkunst. «Lek med tall og regler» har han kalt foredraget. Dette speiler hans beskjeftigelse med kvadratiske kunstneriske uttrykk. Den sveitsiske kunstneren har tidligere jobbet med geometri og konstruktivistiske skulpturer og installasjoner og utsmykninger, ved siden av sin undervisningsstilling på Institutt for form og farge ved NTNU.

Viet planeten Mars

Kvadrattårnet er åtte meter høyt, hvor det mot toppen tematiserer det magiske kvadrat som består av en tallstruktur hvor alle tall, diagonalt og horisontalt, får samme sum. I dette verket har Brand brukt det aller minste «magiske kvadrat», tre horisontale kvadrater og tre vertikale kvadrater, hvor summen i hver diagonal og horisontal er femten.

- Dette er et system som bestemmer seg selv, jeg bare realiserer hva tallene forteller meg. Det er tallenes magi som skaper kunsten, og det subjektivistiske kunstuttrykk blir i så måte problematisert, sier Paul Brand. Han forteller at det magiske kvadrat stammer fra den babylonske tid, hvor hvert kvadrat hadde tilknytning til en planet.

- Dette kvadratet er viet planeten Mars, og knyttet til bevegelser og krefter utenfor oss mennesker. Dette gjør at tårnkvadratet får en viss okkultisme over seg, forteller kunstneren.

Lørdag 5. februar ble installasjonen høytidelig avduket av NTNUs direktør Vigdis Moe Skarstein.


KAREN ANNE OKSTAD
FOTO: SISSEL MYKLEBUST