NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Fra 2.5 til 4.0

Diplomstudent Gustav Foseid fikk 2.5 på diplomoppgaven. Faglæreren ville gi ham 2.25. Klagen førte til at Foseid ble satt ned til 4.0

«Et eventuelt krav om omsensur vil ikke vekke irritasjon.
- Så vurder nå dette og kom igjen, hvis du bestemmer deg.» Dette skrev faglæreren til diplomstudent Gustav Foseid, i begrunnelsen for karakteren på Foseids diplomoppgave. Faglæreren sa samtidig at han ville ha gitt oppgaven karakteren 2.25, men at det var hovedsensor som gikk inn for 2.5 som endelig karakter.

Samtidig mener Foseid at sensurbegrunnelsen inneholder flere feil og unøyaktigheter. Dette, sammen med at faglæreren gikk inn for en bedre karakter, gjorde at Foseid mente han hadde en god grunn for å klage på karakteren.

- Jeg mente muligheten for å forbedre karakteren var temmelig mye større enn for å bli satt ned, sier Foseid.

Sjokket var stort da han fikk beskjed om at ny sensur hadde gitt ham karakteren 4.0 - siste holdeplass før stryk.

- Vanvittig

- En ting er at de ikke var enig i begrunnelsen min for å klage, det kan jeg leve med. Men å sette meg ned en og en halv karakter, er jo helt sykt, sier Foseid.

- Om ikke annet viser dette at det er stor forskjell på hvordan hovedoppgaver vurderes blant faglærere/sensorer. Etter å ha finlest litt karakteristikk ser jeg at karakteren 4.0 ikke blir gitt hvert år. Jeg har ikke finregnet på det, men anslagsvis 1-2 promille av alle diplomoppgaver får karakteren 4.0 sier han.

For en diplomoppgave er karakteren 2.5 regnet som en dårlig karakter. Rundt åtte prosent får 2.5 eller dårligere.

Overbefolket klagemur

Overdreven klaging på karakterene har vært en kilde til irritasjon i en årrekke. Studenter som oppholder byråkratiet med uberettiget klaging, fordi de håper å få en litt bedre karakter, medførte et behov for å innføre et 'ris bak speilet.' Det må innføres en form for siling som stenger kverulantene ute.

- Men burde du ikke ha vært forberedt på at en klage kunne føre til at du risikerte å ende opp med en dårligere karakter enn du hadde i utgangspunktet?

- Jeg tok en kalkulert risiko. Det ville vært løgn å hevde at jeg har skrevet en god oppgave. Jeg vil karakterisere den som «passe dårlig.» En karakter på 2.25 mener jeg er den riktige. Jeg vurderte selv situasjonen slik at jeg i verste fall kunne ende opp med karakteren 2.75, som er neste trinn ned på karakterstigen.

Men slik gikk det altså ikke.

- Det verste er at jeg føler meg stemplet som udugelig, noe jeg bestemt mener jeg ikke er. Det vil følge meg resten av yrkeskarrieren at jeg endte opp med den dårligst mulige karakteren, sier han.

Foseid er sterkt kritisk til sensursystemet ved universitetet.

- Det er ille at man har så dårlig kontroll på sensurstandardene sine. Det skal ikke være mulig at en og samme oppgave gir opphav til så ulike karakterer som dette.

Man ville tro at Foseid i dag angrer bittert på at han gikk til det skritt å klage på oppgaven sin.

- Nei, jeg angrer ikke. Det er irriterende at dette skulle skje, men jeg angrer ikke på at jeg tok sjansen. Det er åpenbart NTNU som har et problem her.

 

- Tynn oppgave

Foseids faglærer Steinar Andresen tar selvkritikk på flere punkter.

- For det første burde jeg kjørt mye hardere på en reformulering av problemstillingen. Jeg gjorde flere forsøk på å få ham på andre tanker, men jeg gjorde ikke nok. For det andre burde jeg nok tenkt meg om flere ganger før jeg sa til ham at det var ålreit at han klaget på karakteren Det var en fryktelig tynn oppgave, sier Andresen.

- Burde du heller ha frarådet ham å klage?

- Det kan du godt si.

Foseids faglærer er enig i at et spenn fra 2.5 til 4 i bedømming av en og samme oppgave, er for mye. Han forklarer det med at både han og sensor hadde fulgt diplomarbeidet mens det pågikk, og var innforstått med de problemer studenten hadde møtt underveis. Det var på denne bakgrunn Andresen argumenterte for karakteren 2.25 overfor sensor.

- Det blir til at man tar ovennevnte innsikt med i beregningen når karakteren utmåles, sier Andresen.

En ny kommisjon er ment å vurdere slike forhold uhildet. Dermed mangler slik informasjon. Den nye kommisjonen avgrenser seg til å vurdere oppgaven opp mot oppgaveteksten.

- Du argumenterte selv for 2.25. Er det ikke fullstendig uakseptabelt med et så stort sprik i vurderingene som man ser her?

- Ideelt sett burde vurderingene være ganske like. Det er lite ønskelig med slike sprik. Forskjellen skriver seg som sagt fra at vi tok med i beregningen problemene han hadde underveis: Det gjorde ikke den andre kommisjonen, sier professor Steinar Andresen.

Begrunnelse 2.5:


«Du nedla et stort arbeid i å trenge inn i TETRA standarden for å finne hvilke mekanismer/funksjoner som burde/kunne benyttes for sanntids datameldinger i TETRA.»

Begrunnelse 4.0:


«Analysen av behovene for applikasjonen, overføring av alarmer i kraftnett er kort og uten referanser. Analysen av TETRA protokollen er kort og springende.»TORE OKSHOLEN
FOTO: KENNETH AAR