NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Leder:

Realfagbygget

En stille begivenhet utspiller seg disse dager: Flyttestrømmen inn i Realfagbygget er så smått begynt. Foreløpig er det kun snakk om en sildrende bekk, men trykket vil ventelig øke etter hvert. Med tider og stunder vil omlag 2 500 studenter og 400 tilsatte få sin daglige arbeidsplass her. Innflyttingen skal etter planen være avsluttet innen den 22. mars. Da vil det største enkeltstående bygg i Midt-Norge være tatt i bruk.

Arkitekturen på Gløshaugen forteller sitt om det århundret som nettopp er tilbakelagt. Fra den ærverdige hovedbygningen, videre via noen relativt uskjønne byggverk fra etterkrigstidas industrireisning, fram til Realfagbygget med gul travertinimarmor fra Italia.

Man finner mange lekre detaljer i dette byggverket, av estetisk så vel som av konstruksjonsmessig, art. Befriende er det også at befolkningen i og omkring Gløshaugen slipper en ny monumental blokk som rager i været og skjemmer utsikten.

At bygget i det hele tatt ble noe av, skyldes et politisk «stunt» som stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag og daværende medlem av KUF, Øystein Djupedal, tidligere har uttalt han sterkt betviler er mulig å gjenta. I dag er mye mer makt sentralisert til Finanskomiteen. Desto større grunn til at man i dag priser seg lykkelig for at byggverket faktisk står der, og nå blir tatt i bruk.

NTNU lider under stadige innstramninger, slik tilfellet er rundt om i området høyere utdanning ellers. Da er det muligens en trøst at noe nytt tar form. Med dette bygget samles altså det største naturvitenskapelige miljøet i Norge under ett tak. Et skår i gleden er det likevel at ikke samtlige realfag fikk plass. Som kjent må de matematiske fag, samt informatikk, finne seg i en lokalisering utenfor Realfagbygget.

Et annet feilslag i planleggingsprosessen viser seg gjennom en budsjettoverskridelse som ser ut til å bli på 20 millioner kroner. Med en total byggesum på 1,34 milliarder kroner, representerer overskridelsene i underkant av to prosent. Med skandalene som har fulgt flyttingen av Rikshospitalet, er to prosent over målet likevel av moderat art.

Realfagbygget er ikke det eneste som bygges ved NTNU for tida. Også på Dragvoll utvides bygningsmassen. Byggevirksomheten bærer bud om et universitet i stadig utvikling, trass i tilbakevendende krav om nye kutt i budsjettene.

Tverrfaglighet er tidas melodi ved NTNU. Så får vi feste vår lit til at glasstaket som svever over arealet mellom de fem bygningskroppene, vil hvelve seg over et vrimleområde hvor folk og fag møtes til gjensidig inspirasjon og glede.

to