NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Smaker på forretninger
Studenter ved NTNU hurtigkurses i entreprenørskap.


Studenter lærer ABC i entreprenørskap. Fra venstre diskuterer Andreas Gjermundsen, Torstein Kristensen, Tommy Rafos Johannesen og Christer Rolandsen aspekter ved salg av skjorter over internett.

«Hvordan selge skreddersydde skjorter over internett?». Det var oppgaven studentene fikk under forretningsplansimulatoren forrige helg. 68 studenter deltar på kurset, som fortsetter til helga, hvor målet er å bli litt bedre kjent med hvordan en forretningsplan skal skrives.

Start noe selv

- Hvorfor ikke se muligheter og starte noe selv? spør Inge Hovd ved Start NTNU, studentorganisasjonen som administrerer gründerkurset for NTNU-studentene.

- De som har gått på fem år på Gløshaugen eller på Dragvoll, har en kjempekompetanse. Målet med dette kurset er å få folk til å tenke selv, prøve selv og kanskje få studenter til å bli sin egen arbeidsgiver, håper Hovd.

Studentene er blitt inndelt i grupper og har fått i oppgave å utarbeide en forretningsplan som inneholder forretningsidé, målsetninger og markedsanalyse. De forskjellige samarbeidsgruppene er tilfeldig sammensatt med representasjon fra de fleste lærerstedene ved NTNU. Hovd tror at forretningsplansimulatoren kan være en verdifull erfaring for de som ønsker å delta i Venture Cup, forretningsidekonkurransen som begynner i mars.

- Mange av de som er med på dette kurset, har nok egne ideer til konkurransen, antar Hovd, som selv har lært mye om entreprenørskap gjennom å arrangere simulatoren.

Matnyttig lørdag

Klokken nærmer seg fire, og deltakerne har klekket ideer og synspunkter i nesten seks timer denne dagen. Andreas Gjermundsen fra 3. klasse marin synes ikke at en kursdag på lørdagen har vært bortkastet.

- I forhold til det du lærer på skolen, blir dette mer matnyttig, sier Gjermundsen. Han er fristet til å delta i Venture Cup-konkurransen. Torstein Kristiansen er hovedfagsstudent i biologi og understreker at siden de ikke kan så mye om skjorter, blir dette først og fremst en tankeprosess, hvor det synses og teoretiseres om skjortene på internett.

- Vi har likevel fått konkretisert en del tanker gjennom ulike modeller, sier biologistudenten.

Lærerikt og matnyttig summes det også fra de andre deltakerne på gruppa. Før de pakker sammen og tar lørdagskveld, veksler de epost-adresser. Det kan hende at noen får en god idé som de vil dele med de andre før kurset forsetter til neste helg.

Tilbyr human kapital

Kollokvier på Dragvoll ble bedriftsrådgivning for Elkem.

- Vi stilte oss spørsmålet om hva studenter og forskere kan bidra med, sier Øystein Stavli, daglig leder i Human Kapital A/S. For ett år siden begynte han og studiekamerater med samfunnsvitenskapelig og humanistisk bakgrunn å skissere ideen om å starte opp med noe næringslivsrettet. Næringsselskapet Leiv Eriksson Nyfotek bidro med oppstartsmidler, bedriftsetableringsråd og lokaler. Resultatet er blitt Human Kapital A/S, et rådgivningsfirma hvor filosofien er at humanistisk forskningskompetanse kan benyttes i bedrifter.

- Arbeidsmetoder, effektivitet og språkbruk har vært de største utfordringene, opplyser Stavli om veien fra akademia til marked. Det er ikke lenger mulig for den tidligere hovedfagsstudenten i historie å ta seg tid med detaljene. Næringslivet krever et mye større tempo.

Marked i samtaler

Stavli og hans kompanjonger har blant andre Elkem og Norsk Hydro som samarbeidspartnere. I denne måneden skal humaniorabedriften holde et større næringslivsseminar i Trondheim.

- Vi har erfart at ledelsesgrupper i næringslivet ønsker samtalepartnere og innspill fra folk som har et annet utgangspunkt, hevder Stavli og tror at det ligger et stort marked bare i dette.

Human Kapital omfatter nå fem årsverk.

- Du er nødt til å ha en sterk tro på det du skal gjøre og regne med å måtte jobbe gratis i lengre perioder, forteller Øystein Stavli, humanisten som startet sin egen bedrift.


TORE HUGUBAKKEN
(TEKST OG FOTO)