Prosjektet i media

Prosjektet i media


Krysspublisert til media: Hvordan påvirker gaming barns fysiske aktivitet? Vi undersøkte 751 barn

Foto: Thomas Brun NTB

Kjære foreldre: - Vær nysgjerrige og litt kjipe

Mange tror det er en sannhet at sosial mediebruk fører til psykiske plager. Det stemmer ikke. 

Professor Silje Steinsbekk fra Tidlig Trygg i Trondheim-studien skriver i denne kronikken i Adresseavisen om hvilken kunnskap vi nå har om hvordan bruk av sosiale medier og gaming påvirker barn og unge.   

Les kronikken i Adresseavisa 

19. august 2023

Krysspublisert til media: artikkel Aftenposten Viten

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Barn og unge blir ikke deprimerte av sosiale medier

Forskere i forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim ved NTNU har sett nærmere på hvilke konsekvenser bruk av sosiale medier som Instagram, Snapchat og TikTok har for de unges psykiske helse.

– Forekomsten av angst og depresjon har økt. Det samme har bruk av sosiale medier. Mange har derfor tenkt at her må det være en sammenheng, sier professor Silje Steinsbekk. 

Men slik er det ikke, i hvert fall ikke hvis man skal tro resultatene av undersøkelsen «Social media behaviors and symptoms of anxiety and depression. A four-wave cohort study from age 10-16 years» («Sosial mediebruk og symptomer på angst og depresjon. En kohortstudie i fire runder fra 10 til 16 år»).

Les mer i Gemini.no

Forskningsfunnene er også omtalt på nrk.no.  

26. juli 2023

Krysspublisert til media: Stipendiat Jonas Falch Madsen er tildelt prisen Årets doktorgrad

Foto: Nora Skjerdingstad

Årets doktorgrad: Helsevesenet overser søvnvansker hos barn

Hvert tiende barn mellom 8 og 14 år har en insomnidiagnose. Det er langt flere enn det som fanges opp i helsetjenestene. Dette avdekket psykolog Jonas Falch-Madsen fra Tidlig trygg i Trondheim-prosjektet i arbeidet med sin doktorgrad Insomnia in childhood and adolescence – prevalence, persistence, and predictors.

Under Psykologikongressen 8. september 2022 ble han belønnet med prisen Årets doktorgrad.

Les mer om dette i Psykologisk Tidsskrift 

8. september 2022

Tidligere nyhetssaker

Tidligere nyhetssaker

– Vi finner at økning i det vi før har kalt fedmefremmende spiseatferd, for eksempel emosjonell overspising eller trøstespising, ikke fører til økt KMI. Men jo mer barna øker i KMI, dess mer tilbøyelige er de til å spise for å håndtere vanskelige følelser eller fordi mat er tilgjengelig, sier Steinsbekk.

Les mer om dette i Dagens Medisin 

9. august 2022

Jenter får ikke mindre kroppsfett av å være mer fysisk aktive. Hvor runde de er har heller ikke betydning for hvor aktive de er. Men for gutter finner forskerne sammenhenger.

– Vi så på sammenhengen mellom objektivt målt fysisk aktivitet og andel kroppsfett hos jenter og gutter, sier Silje Steinsbekk, professor ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Les mer i Gemini.no

14. juli 2022

Forskningsfunnene er også omtalt på forskning.no og nrk.no.  

Tidlig Trygg i Trondheims forskningsresultater viser at internettgaming ikke fører til mer psykisk uhelse, og at dårlige sosiale ferdigheter kan føre til mer internettgaming, istedenfor omvendt.

Fysisk aktivitet i barneårene er viktig for barn og unges fysiske og psykiske helse. Det ser blant annet ut til å beskytte mot depresjon.

Disse gode effektene av fysisk aktivitet drar unge ofte med seg inn i voksenlivet. Derfor er det viktig å se på hvilke faktorer som spiller inn på om barn og unge er aktive eller ikke.

Les mer om dette i Aftenposten

10. mai 2022

Facebook skal ha holdt hemmelig intern forskning som antydet at Instagram kunne være skadelig for tenåringsjenters kroppsbilde. Undersøkelser har gjentatte ganger vist at bruken av deres plattformer kan ha negative konsekvenser for spesielt tenåringsjenter.

Til tross for at deres egne og andres undersøkelser tilsynelatende viser at plattformene kan ha skadelige ringvirkninger, var det ikke lenge siden Facebook-sjefen Mark Zuckerberg pekte på det motsatte. Under en Kongresshøring i mars i år uttalte han at det var mer sannsynlig at sosiale medier hadde en positiv effekt.

Instagram har selv gått ut og sagt at forskningen ikke er svart-hvitt. Silje Steinsbekk, Professor ved Institutt for Psykologi på NTNU, medgir at konsekvensene ved bruk av sosiale medier for unge er vanskelig å si noe klart om: 

– Sosiale media er en relativt ny «oppvekstarena» for barn og unge. Det tar tid å generere ny kunnskap, men det blir stadig mer og bedre forskning på feltet. Hvis vi skal kunne vite noe om de langsiktige konsekvensene må vi følge ungdom over tid, slik vi gjør i studien Tidlig trygg i Trondheim. Om noen år har vi forhåpentligvis mye mer nyansert kunnskap om konsekvensene av sosial mediebruk, sier Steinsbekk til Tek.no.

Les hele saken på TEK.NO

16. september 2021

Jonas Falck-Madsen holdt 16.september et foredrag i regi av Forskningsdagene 2020. Tittelen på foredraget var "Insomni hos barn".

Foredraget kan ses i sin helhet på Youtube: 

Hvordan påvirker søvn din psykiske helse?

16. september 2020

Barn som viser tegn på spillavhengighet er ikke mer utsatt for psykiske vansker, viser ny forskning. Noen får til og med mindre angst enn andre.

– Vi finner ingen sammenheng mellom IGD og senere økt forekomst av psykiske problemer. 10- og 12-åringer som hadde flere symptomer på spillavhengighet, utviklet færre symptomer på angst to år senere, da de var henholdsvis 12 og 14 år gamle, sier Beate Wold Hygen, postdoktor tilknyttet Tidlig trygg i Trondheim-prosjektet ved Institutt for psykologi, NTNU.

Forskningsfunnene er nærmere beskrevet på Gemini.no

Artikkel publisert om forskningsfunnene: The co‐occurrence between symptoms of internet gaming disorder and psychiatric disorders in childhood and adolescence: prospective relations or common causes?

10. september 2020

Jenter som «liker» og kommenterer det andre legger ut på sosiale medier, får dårligere selvbilde over tid. 

Dette viser funn fra studien "Tidlig Trygg i Trondheim". 700 barn er i dette forskningsprosjektet blitt undersøkt da de var henholdsvis 10, 12 og 14 år gamle. 

Resultatene viste at det avgjørende er hvordan barn og unge bruker sosiale medier: Jenter som «liker» og kommenterer andres poster og oppdateringer, fikk et dårligere fysisk selvbilde over tid. For guttene hadde det ikke noe å si. Man fant i studien også at det å poste bilder og tekst på sin egen sosiale medier-side ikke har betydning for selvbildet.

Forskningsfunnene er nærmere beskrevet i Aftenposten Viten

Artikkel publisert om forskningsfunnene: The impact of social media use on appearance self-esteem from childhood to adolescence – A 3-wave community study 

25. august 2020

Forskningsfunn gjort gjennom Tidlig trygg i Trondheim viser at barn som er det man ofte tenker på som temperamentsfulle, ved at de eksempelvis blir raskt frustrerte eller har et mer svingende humør, er særlig sårbare for å utvikle spisevaner som kan føre til en uheldig vektutvikling og vansker med mat og spising.

Dette betyr at foreldre med temperamentsfulle barn bør være spesielt oppmerksomme på å gi barna gode spisevaner, hevder Silje Steinsbekk og Lars Wichstrøm i en ny kronikk. 

Barn med ADHD spiller mer dataspill enn andre, men spillingen er ikke årsaken til ADHD. Tvert imot kan spill være gunstig. Dette viser nye forskningsfunn fra forskningsgruppa Tidlig trygg i Trondheim.

Foreldre av barn som spiller mye trenger i følge denne nye studien ikke å bekymre seg for om dataspill skal gi eller forverre symptomer på ADHD.

Forskningsfunnene er nærmere beskrevet på Gemini.no

3. mars 2020

Gå og legg deg! Barna som sover færrest timer, har større risiko for å utvikle psykiske vansker. 

– Om vi sørger for at barna våre får nok søvn, kan det bidra til å beskytte dem mot psykiske problemer, sier Bror M. Ranum, stipendiat ved Institutt for psykologi ved NTNU. 

Forskningsfunnene er nærmere beskrevet på Gemini.no

13. februar 2020

 

- De har blant annet sett på hvordan jeg samarbeider med mamma, sier Anna Snøfugl Tennfjord, deltaker i Tidlig Trygg i Trondheim-undersøkelsen.

Hør mer om hva Anna og forsker Silje Steinsbekk sa da de deltok på Midtnytt for å orientere om oppstart av 16-17 års undersøkelsen.

Se innslaget fra Midtnytt

 

To nye studier viser at barns skjermbruk kan påvirke både den kognitive og den sosiale delen av hjernen negativt. 

– Dette er et varsko om at skjermen ikke bør få jobben som barnevakt, sier Lars Wichstrøm, leder av forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim. 

Les hele saken på NRK.no

– Det viktigste er ikke hva vi sier, men hva vi gjør, sier forsker Silje Steinsbekk. 
Silje var gjest hos NRK P1s "Norgesglasset" for å snakke om dette temaet.

Hør innslaget på NRK P1 Radio (lenke til podcast)

4. september 2019

​Å vokse opp i verdens rikeste land gir et hav av muligheter, men også utfordringer. På dette arrangementet får du møte eksperter som jobber med å løse noen av disse utfordringene.​

På vitenskapsfestivalen The Big Challenge forteller tre av våre forskere om resultater fra Tidlig Trygg i Trondheim – et forskningsprosjekt som i ti år har fulgt rundt 1000 trondheimsbarn og deres foreldre. 

16. juni 2019

NRK med radioserie om alvorlig overvektige barn

Hvordan slanke et barn? Selv om tallene for overvekt har gått ned og stabilisert seg, har fortsatt 3-4% av dagens 8-åringer så alvorlig overvekt at de må behandles ved sykehus. 

Tre av NRKs "Ekko"-episoder handler om barn og slanking. Forsker Silje Steinsbekk bidrar. 

 

Usunne spisevaner og begynnende overvekt må oppdages tidlig. Det er slik vi kan bekjempe fedmeproblematikken, sier NTNU-forsker Silje Steinsbekk. 

Les saken på NRK Trøndelag: Flere unge er overvektige

Når vi gir belønning eller ros så forsterker vi atferden til barnet. Når man spiser for å tilfredsstille andre, da spiser man fort for mye, sier NTU-forsker Silje Steinsbekk.