Anestesisykepleie

Videreutdanning i anestesisykepleie (VASP)

Anestesisykepleie

– Videre studier


NTNU tilbyr en master i klinisk sykepleie på 120 studiepoeng.

Dersom du har tatt videreutdanning i anestesisykepleie ved NTNU (opptak i 2019 eller senere), kan du søke om opptak til masterprogrammet og få innpasset de 90 studiepoengene fra videreutdanningen. Dette betyr at du kun må ta masteroppgaven (30 studiepoeng) for å få mastergraden i klinisk sykepleie.

For å være kvalifisert for opptak, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre i grunnutdanningen (bachelor). En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.


Forskerutdanning

Forskerutdanning

Synes du forskning høres spennende ut?

Etter at du har fullført en mastergrad kan du søke deg inn på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.