Anestesisykepleie

Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Anestesisykepleie

– Videreutdanningens oppbygning


Videreutdanningen i anestesisykepleie går over tre semestre, som alle inneholder både teoretiske og praktiske studier. Teoristudiene er organisert i perioder av 8-12 ukers varighet, og foregår i hovedsak ved det studiestedet der du har fått opptak. Mellom teoriperiodene gjennomføres det veiledede praksisstudier av 8-12 ukers varighet. 

Rammeplan

Studiet bygger på Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie [PDF], fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. 

Teoristudier 

Teoridelen av videreutdanningen består av fem emner som til sammen utgjør 45 studiepoeng. Flere av disse emnene er felles med andre videreutdanninger i sykepleie.  

Teoriemnenes nøyaktige innhold fremgår av emnebeskrivelsene i studieplanen.

Praksisstudier 

Praksisstudier utgjør 45 studiepoeng, og inkluderer elementer fra alle de teoretiske emnene.  

For studenter som er tatt opp på Gjøvik, vil praksisstudiene foregå i aktuelle avdelinger ved sykehus i Helse Sør-Øst, hovedsakelig ved Sykehuset Innlandet. For studenter som er tatt opp i Trondheim, gjennomføres praksisstudiene ved St. Olavs hospital eller sykehusene i Levanger og Namsos. Studenter som er tatt opp i Ålesund har praksis ved sykehusene i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund.  

Praksisplasser fordeles av hvert institutt ut fra tilgjengelige praksisplasser, faglige og pedagogiske vurderinger, lokale samarbeidsavtaler med sykehus/kommuner, samt utfra studentenes bostedsadresse, hvis mulig. Som student må du imidlertid påregne pendling eller flytting i praksisperioden. 

Det er også mulighet for å ha praksis utenlands i kortere perioder. 

Praksisemnenes nøyaktige innhold fremgår av emnebeskrivelsene i studieplanen.

Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan