Anestesisykepleie

Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Anestesisykepleie

– Jobbmuligheter

 

Som anestesisykepleier arbeider du hovedsakelig i anestesi- og operasjonsavdelinger på sykehus, men du kan også arbeide ved postoperative overvåkningsavdelinger, akuttmottak, AMK-sentraler, undersøkelses- og behandlingsrom, samt ved smerteklinikker. Videreutdanningen i anestesisykepleie kvalifiserer også til prehospitalt arbeid, f.eks. i ambulansetjenesten ved utrykninger, ved transport av akutt og/eller kritisk syke pasienter, samt i luftambulansen. Anestesisykepleieren har også en rolle i virksomheter som krever høy akuttmedisinsk kompetanse og beredskap, for eksempel i offshorevirksomhet, i Forsvaret, og innenfor ulike former for internasjonalt hjelpe- og katastrofearbeid.