Ta en kjemiutdanning

Hva er kjemi?

Hva er kjemi?

Kjemi er overalt.

Kjemi er læren om kjemiske stoffers egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Kjemiske stoffer består av atomer og molekyler, og når disse reagerer med hverandre dannes det nye produkter. Ved å forstå disse prosessene og hvordan man styrer de kjemiske reaksjonene, vil man bli i stand til å lage nye produkter som verden trenger og sørge for at de blir fremstilt på en bærekraftig måte.

Kunnskap om kjemi har vært viktig for utviklingen av dagens samfunn, som for eksempel ved produksjon av medisiner, mat og drivstoff og mange andre produkter som vi bruker daglig. Faget er viktig for å forstå verden omkring oss, og er basis for andre fag som biologi, medisin og teknologi (f.eks. bioteknologi, materialteknologi og kjemisk prosessteknologi).

Ved å studere kjemi tilegner du deg kunnskap som er viktig for å kunne bidra til å løse mange av de utfordringene som verden står overfor, både innenfor medisin, klima, industri og energi. 

Kjemistudier ved NTNU