Institutt for språk og litteratur

Studieveiledere

Har du spørsmål om språk- og litteraturstudier ved NTNU? Kontakt våre studieveiledere ved Institutt for språk og litteratur på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no


Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

Thu, 02 Feb 2017 13:47:20 +0100

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging