nettverk

Wenche Malmedal

Nettverk av veiledere

Hvert senter for omsorgsforskning har utnevnt minst én veileder med ansvar for samarbeidet med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Gjennom disse veilederne tilbyr Senter for omsorgsforskning veiledning i forsknings- og utviklingsarbeid, utvikling av undervisnings- og kurstilbud, deltakelse i fag- og samarbeidsråd og bistand gjennom oppdragsvirksomhet og kunnskapsgrunnlag.

Felles forum

Senter for omsorgsforskning har et nettverk av veiledere som skal bistå utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Nettverket er ledet av meg, Wenche Malmedal, med støtte fra Aud Obstfelder som er koordineringsleder.

Dette nettverket fungerer som et felles forum der veilederne kan diskutere problemstillinger og dele erfaringer med hverandre. Nettverket vil også være med på å avdekke hvor det finnes kunnskapshull og behov for opplæring. For framtiden skal dette nettverket også arbeide med å finne fram til potensielle felles forskningsprosjekter der utviklingssentrene er deltakende.

I 2020 hadde nettverket ett digitalt arbeidsverksted 12. mai, og to digitale nettverksmøter 25. august og 20. november. I tillegg er nettverket i kontinuerlig dialog via mail og telefon. Tilbakemeldingene hittil tyder på at nettverket har stor nytteverdi.

Lunsjseminarer

I høst har vi jobbet med å få til en seminarrekke for de ansatte ved utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, og for Senter for omsorgsforskning sitt nettverk av veiledere. Seminarrekken startet i januar og holdes en gang i måneden fram til og med juni. Tema for seminarene er bestemt etter ønske fra de ansatte ved utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Prosessveiledning i endringsarbeid, Forbedringsarbeid og kunnskapsbasert praksis, Forbedringsarbeid og implementering, Ansattes medvirkning i helse- og omsorgssektoren, Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, og Bruk av kvalitetsindikatorer i kommunal helse- og omsorgstjeneste, er temaene som er planlagt så langt.


videoressurs

illustrasjon

Videoressurs om prosessveiledning

Fram til nå har kommunene jobbet med planer og analyser av endring og utviklingsarbeidet. Nå har tiden kommet da kvalitetsreformen Leve hele livet skal omsettes til praksis. For å hjelpe til med implementeringen har Senter for omsorgsforskning laget åtte korte videoer om prosessveiledning.

Leve hele livet

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Reformen ser særlig på fem tema: et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. Senter for omsorgsforskning har utarbeidet kunnskapsnotater om reformens satsingsområder på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Erik Hagaseth Haug

Nå har Senter for omsorgsforskning laget åtte korte videoer som skal hjelpe til med endrings- og implementeringsarbeidet. Videoene er med Erik Hagaseth Haug som faglig ansvarlig. Hagaseth Haug er Forsker 2 ved Senter for omsorgsforskning på Gjøvik og førsteamanuensis i veiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Endring og utvikling

Videoene peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. De er laget for den som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet, men vil være relevante også for andre som jobber med utvikling og endring i kommunen. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave og to av videoene har øvingsoppgaver.

Videoene er publisert på Omsorgsbiblioteket.


dotno

Collage

Omsorgsforskning.no

Kommunikasjonsavdelingen til Senter for omsorgsforskning kan bidra med idéprosesser, strategiarbeid og kommunikasjonsarbeid som kan gi forskningen større og mer treffsikker innvirkning på samfunnsdebatten, politikkutformingen, praksisfeltet og allmennkunnskapen.

Forskning i kontekst

Kommunikasjonsavdelingen kan være tilknyttet prosjekter fra begynnelse til slutt.

Rådgiverne arbeider da, blant annet, med målgrupper og posisjonering. Ved å sette et forskningsprosjekt i kontekst blir kunnskapen synlig og tilgjengelig der den er mest relevant.

Eksterne kanaler

Kommunikasjonsavdelingen gir også PR-støtte til forskerne. I mange tilfeller har dette ført til saker i landets største aviser og også invitasjoner til relevante debatter og programmer i radio og fjernsyn.

Informasjonsrådgiverne har dessuten god oversikt over nasjonale og internasjonale kanaler og arenaer som egner seg til formidling av forskning. Senter for omsorgsforskning har også flere egne kanaler.

Omsorgsforskning.no

Omsorgsforskning.no er forskningssenterets egen hjemmeside med nyheter fra omsorgsforskningen. Her har vi hatt saker med eldremisnistere, ordførere, rikskomikere, forbundsledere, roboter og ensomme seniorer. Sakene fra Omsorgsforskning.no deles også på Facebook og Twitter.

Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»

Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden» er tittelen på den mest leste saken i 2020. I denne artikkelen forteller Astri Rønsen hva hun mener er karakteristisk for den palliative omsorgen i Norge. Vi har ikke tall på hvor mange som faktisk har lest hele saken, men den har 8314 visninger på Facebook.

Astri Rønsen har skrevet en oppsummering av kunnskap om palliativ omsorg for Omsorgsbiblioteket.

Voldsutsatte eldre i koronakrise

Hakk i hæl følger en sak med overskriften «Bekymret for voldsutsatte eldre i koronakrise» hvor Wencke K. Malmedal forteller om sine bekymringer for hjemmeboende eldre under koronapandemien. Denne saken har også tett på 8000 visninger på Facebook.


omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket logo

Omsorgsbiblioteket.no

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig.

Videoressurs om prosessveiledning

I tillegg til oppsummeringer og kunnskapsnotater, lagde vi i 2020 en videoressurs som peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. De åtte korte videoene skal være til hjelp med implementeringen av Leve hele livet.

Klikk her for å komme til videoene.

Emner og delemner

Til sammen er det publisert 24 oppsummeringer av kunnskap og kunnskapsnotater i Omsorgsbiblioteket. Fem oppsummeringer og sju kunnskapsnotater har tilkommet i 2020. Kunnskapsnotatene er en del av arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Listen nedenfor viser hvilke temaer som er behandlet i Omsorgsbiblitoeket. Temaer som er uthevet er temaer som har tilkommet i løpet av 2020.

Klikk her for å komme til Omsorgsbiblioteket.

 • Aktivitet og fellesskap
 • Brukermedvirkning i demensomsorgen
 • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 • Et aldersvennlig Norge
 • Aktivitet med nevrologiske skader
 • Fall og pasientsikkerhet
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Forebygging av trykksår
 • Tjenestetilbud og kvalitet
 • Samisk befolkning
 • Helsehjelp til eldre
 • Hverdagsrehabilitering
 • Innvandrere og brukermedvirkning
 • Vask og stelltjenester
 • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet
 • Mat og måltider
 • Medisinskfaglig tilbud i sykehjem og omsorgsbolig
 • Medvirkning og deltakelse for ansatte
 • Palliativ omsorg i kommunene
 • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom
 • Pasientforløp for personer med ROP-lidelser
 • Sammenheng og overganger i tjenestene
 • Styring og ledelse, kvalitet og innovasjon
 • Underernæring og pasientsikkerhet

tidsskrift

Tord Skogedal Lindén, Dag Arne Christensen og Rune Ervik

Tidsskrift for omsorgsforskning

Tidsskrift for omsorgsforskning er et gratis tidsskrift med den ferskeste forskningen i form av vitenskapelige artikler og fagartikler på nett. Det er blant de mest leste tidsskriftene til Universitetsforlaget.

Klikk her for å komme til Tidsskrift for omsorgsforskning.

Norsk, svensk, dansk og engelsk

Tidsskrift for omsorgsforskning er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Det er gratis og med open access som gir alle tilgang. I dag har tidsskriftet løpende publisering på nett med to tradisjonelle nummer og ett temanummer hvert år. Innholdet består av vitenskapelige artikler, fagartikler, kommentar- og debattartikler og annet faglig innhold skrevet på norsk, svensk, dansk og engelsk. Artiklene publiseres forløpende etter godkjenning.

Årets beste artikkel

I 2019 ble artikkelen «De skrev henne ned» kåret til årets beste artikkel fra Universitetsforlaget. Artikkelen handler om «Livsarket», den korte teksten med oversikt over sykehjemsbeboerens livserfaringer og preferanser. I 2020 var en artikkel om «befolkningens holdninger til økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen» nominert til den samme utmerkelsen.

16 artikler om pasientsikkerhet

Temanummeret i 2020 handlet om pasientsikkerhet. Det har manglet forskning på pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene så da Tidsskrift for omsorgsforskning publiserte 16 nye artikler om emnet, var det et kjærkomment tilskudd til kunnskapen.

Klikk her for å komme til temanummeret om pasientsikkerhet.

Mest lest i 2020

I 2020 publiserte Tidsskrift for omsorgsforskning 38 artikler, hvorav 19 var vitenskapelige artikler. Antallet artikkelvisninger endte på om lag 93 600 hvilket er nesten 40 000 flere enn i 2019. De tre mest leste artiklene i året som gikk var disse:

Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg

Hvordan bygge ned funksjonshemmedes barrierer

Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid

Mest lest i 2021

Da Tidsskrift for omsorgsforskning publiserte den vitenskapelige artikkelen «Jeg kan!» med en lettlest del, varte det ikke lenge før dette ble den mest leste artikkelen til Universitetsforlaget. Flere medier plukket opp artikkelen hvor Ole Magnus Otherhals, som selv er psykisk utviklingshemmet, er medforsker og medforfatter.


massekommunikasjon

Collage massekommunikasjon

Massekommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen til Senter for omsorgsforskning kan være tilknyttet forskningsprosjekter fra begynnelse til slutt. Kommunikasjonsrådgiverne bidrar da med idéprosesser, strategiarbeid og kommunikasjonsarbeid som kan gi forskningen større og mer treffsikker innvirkning på samfunnsdebatten, politikkutformingen, praksisfeltet og allmennkunnskapen.

«Så skyddar Norge sina äldre»

Kommunikasjonsavdelingen gir blant annet PR-støtte til forskerne, og Senter for omsorgsforskning opptrer ofte i både lokale, regionale og nasjonale kanaler. I det siste også svenske, med Oddvar Førland sin opptreden i Sveriges radio. Her utalte han seg under overskriften «Så skyddar Norge sina äldre».

Kanaler og arenaer

Medarbeiderne våre som jobber med kommunikasjon, har god oversikt over kanaler og arenaer og som egner seg til formidling av forskning. Verdibørsen på NRK P2, NRK Ytring, Kommunal Rapport, Arendalsuka, Dagens medisin, Sykepleien, Forskning.no og Gemini er eksempler på kanaler og arenaer vi ofte henvender oss til.

Riksdekkende og fagspesifikke

I tillegg kan tradisjonelle kanaler som NRK, Aftenposten, Verdens Gang, Dagens Næringsliv, Bergens Tidende, Adresseavisen, Fædrelandsvennen eller Nordlys være aktuelle sammen med fagspesifikke kanaler som Hverdagsrehabilitering på Facebook med over åtte tusen følgere eller Pårørendealliansen med elleve tusen følgere. Vi treffer også mange gjennom Twitter.

Skrivekurs med publiseringsgaranti

Kommunikasjonsrådgiverne til Senter for omsorgsforskning har også arrangert skrivekurs med publiseringsgaranti for ansatte ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Her er sterke stemmer med verdifulle historier som fortjener sin plass i pressen. 

Sof i samfunnet

Mange av forskerne ved Senter for omsorgsforskning deltar i det offentlige ordskiftet. I det siste har kommunikasjonsavdelingen forsøkt å samle neon av innleggene på en nettside som har fått navnet Sof i samfunnet.


konferanse

Collage

Den nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Den 7. nasjonale konferansen for omsorgsforskning ble avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien. Dette er en konferanse som Senter for omsorgsforskning tradisjonelt arrangerer annethvert år. Som erstatning arrangerer vi i 2021 en spennende webinarrekke med relevante og aktuelle temaer.

Vold og trakassering

Fredag 16. april kan du høre Wenche Malmedal. Hun har forsket på vold, trakassering, utagering, tilnærmelser, trusler og truende adferd på norske sykehjem. Hun deler sine funn og sin bekymring for eldre under koronapandemien.

Nina Selbo Torset og Tine Dommerud samarbeidet med Wenche Malmedal da de skrev om vold i sykehjem for Aftenposten. Tine Dommerud kommer for å fortelle hvordan de jobbet, hva de fant og hvilke konsekvenser det fikk.

Håndteringen av koronapandemien

Fredag 11. juni kan du høre Laila Tingvold fra Senter for omsorgsforskning som forteller fra forskningen på den norske håndteringen av koronapandemien. Oscar Tranvåg fra Høgskulen på Vestlandet kommer også. Han vil fortelle om sine viktigste funn fra pårørendeintervjuer om pandemien.

Variasjon i tjenestene

Postdoktor Hanne Marie Rostad og professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning har forsket på, og oppsummert kunnskapen om variasjon og uønsket variasjon i omsorgstjenestene. Fredag 27. august spør de hva som kan forklare forskjellene og hvordan vi skiller mellom like og likeverdige tjenester?

Einar Leknes holder foredrag samme dag. Han er forskningsleder i NORCE og har, sammen med flere, avdekket at viktige kommunale tjenester strever med kapasitet og kompetanse. Leknes mener det er for enkelt å tro at kommunesammenslåing er riktig virkemiddel.


arendalsuka

Aud Obstfelder

Arendalsuka

Arendalsuka blir omtalt som Norges største politiske møteplass. Dette er en årlig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunnsliv og næringsliv møter hverandre til debatt og politikkutforming. Senter for omsorgsforskning har siden 2017 vær representert under Arendalsuka med egne arrangementer og aktuelle debatter. I 2020 ble Arendalsuka avlyst på grunn av koronapandemien. I 2021 er Senter for omsorgsforskning representert, men uten egne arrangementer.

Klikk her for program og påmelding til Arendaluka.