Aktuelt

Aktuelt

Dette er konsekvensene av å utsette Ocean Space Centre

Dette er konsekvensene av å utsette Ocean Space Centre

Innendørs havbasseng for forskningRegjeringens forslag om å utsette Ocean Space Centre, skaper ikke bare usikkerhet om når prosjektet kan realiseres. Forslaget får også store økonomiske konsekvenser, og setter Norges posisjon som ledene havnasjon på spill. Her er konsekvensene av å utsette prosjektet. 

20 mai 2022

Kronikk: Havvindsatsing uten grunnfeste

Kronikk: Havvindsatsing uten grunnfeste

Portrettbilde av Olav Bolland og Vegar JohansenDagen etter Regjeringens pressekonferanse om storstilt satsing på flytende havvind kommer den paradoksale beskjeden om at Ocean Space Centre på Tyholt skal utsettes.

Les kronikken fra Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean, og Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU.

18 mai 2022

Regjeringen foreslår å utsette Ocean Space Centre

Regjeringen foreslår å utsette Ocean Space Centre

Ocean Space Centre sett fra Otto Nielsens veiI forslaget til revidert statsbudsjett for 2022 foreslår Regjeringen å utsette byggingen av Ocean Space Centre. NTNU og SINTEF er svært skuffet over forslaget, og er redd dette setter hele prosjektet i fare.

Om forslaget går igjennom vil det få store konsekvenser for den grønne omstillingen av norske havnæringer og satsingen på havvind. 

12 mai 2022

525 innspill til navneprosessen for Ocean Space Centre

525 innspill til navneprosessen for Ocean Space Centre

Fasade av Tankhodet på Ocean Space CentreNavneutvalget som skal foreslå norsk navn på Ocean Space Centre har fått 525 innspill. Mange av innspillene har havet som overordnet tema, men det er også flere som foreslår at det nye senteret bør bevare det historiske navnet til fagmiljøet; Marinteknisk senter.

09 mai 2022

Har du forslag til nytt navn på Ocean Space Centre?

Har du forslag til nytt navn på Ocean Space Centre?

Vinterbilde av bygningene til Ocean Space Centre på TyholtI mange år har vi brukt Ocean Space Centre, men nå skal kunnskapssenteret for havteknologi få nytt navn. Det nye navnet skal være på norsk, det skal være enkelt og forankret til det vi driver med. Har du innspill på hva det kan være? 

01 apr 2022

Infrastruktur og fasiliteter i verdensklasse

Infrastruktur og fasiliteter i verdensklasse

Innendørs basseng med vindmøllerVerdensledende undervisnings- og forskningsfasiliteter er en forutsetning for at Norge skal forbli en ledende havnasjon. Nå får kunnskapsmiljøet på NTNU og SINTEF laboratorier som svarer på fremtidens behov. 

Bidrar til den grønne omstillingen av Norge

Bidrar til den grønne omstillingen av Norge

Derfor er Ocean Space Centre viktig

Derfor er Ocean Space Centre viktig

instituttleder Sverre SteenOcean Space Centre (OSC) er en av de største enkeltsatsingene på forskningsinfrastruktur i Norge. Dette er en milepæl for Norge, Trondheim og NTNU. For å håndtere forskningsutfordringene knyttet til det grønne skiftet på havet, trenger vi oppdatert forskningsinfrastruktur. Det omfatter både simuleringsverktøy, superdatamaskiner og fysiske laboratorier, samt infrastruktur for å gjøre eksperimentell forskning i og på havet.

Finansiering på plass

Finansiering på plass

17. desember 2021 vedtok Stortinget finansieringen som sikrer byggestart for Ocean Space Centre. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 8,1 milliarder kroner. 

Finansieringen viser at prosjeket har bred politisk støtte og at Ocean Space Center er viktig for å utvikle Norge som havnasjon. 

ESA gir klarsignal til Ocean Space Centre

ESA gir klarsignal til Ocean Space Centre

Fasadebilde av Ocean Space Centre

 

15. desember 2021 godkjente ESA, EFTAS overvåkningsorgan, full statlig finansiering av Ocean Space Centre. Vedtaket er en viktig bekreftelse på at det rettslige grunnlaget for en tildeling fra staten er på plass.