Professor Mørchs hus

  • Professor Mørchs hus

Om Professor Mørchs hus

Professor Mørchs hus blir det nye kontor- og undervisningsbygget på Tyholt. Bygget inneholder bibliotek, møte- og konferansefasiliteter, studiearealer, kontorarealer og et servicetorg med resepsjon. ​

En underjordisk gang forbinder bygget med Tankhodet, som inneholder kantine og flere møterom. ​Byggingen av Professor Mørchs hus startet høsten 2022, og bygget skal så ferdig i løpet av første halvdel av 2025.

Om Professor Mørch​

Professor Mørch er skipsmodelltankens far. Hans R. Mørch var professor i skipsbygging og Norges yngste professor da han ble utnevnt som professor ved NTH i 1913.

Mørch brukte store deler av yrkeskarrieren sin til å få etablert skipsmodelltanken på Tyholt. Da den ble realisert i 1939 var skipsmodelltanken den første i Skandinavia. 


Trapp i undervisningsbygget