Konstruksjonslaboraoriet

  • Undersjøiske kabler under havet. Over havoverflaten er flere vindmøller installert

    Konstruksjonslaboratoriet

Om konstruksjonslaboratoriet

Konstruksjonslaboratoriet tester materialer, strukturer, og strukturelle komponenter som brukes i havnæringene. 

Testene bidrar til å utvikle og verifisere levetiden til konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind. 

Konstruksjonslaboratoriet er det første nye laboratoriet i Norsk havteknologisenter, og ble tatt i bruk våren 2023.

Laboratoriet ligger på Torgard i Trondheim.  
 


Fra k-lab

person-portlet