Kontakt

Kontakt

Statsbygg svarer på alle spørsmål om byggeprosjektet, kontrakter og leveranser til prosjektet. Statsbygg kunngjør prosjektets anskaffelser på Doffin eller gjennom prosjektets entreprenører og rådgivere. 

Send en e-post til norskhavteknologisenter@statsbygg.no om du har spørsmål til Statsbygg. Du finner også informasjon om dette på Statsbygg sine nettsider. 

For mediehenvendelser eller andre spørsmål om Norsk havteknologisenter kan du kontakte:

person-portlet

Rolf Andersen
Prosjektleder
Espen Sletvold
Kommunikasjonsansvarlig

Organisering

Organisering

Utviklingen av Norsk havteknologisenter er organisert med en felles prosjektorganisasjon for NTNU og SINTEF Ocean. Prosjektorganisasjonen samarbeider tett med Statsbygg, som er byggherre på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet. Statsbygg har ansvaret for videre prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjektet etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (2022).

NTNU vil eie og drifte senteret på vegne av staten, mens SINTEF Ocean blir operatør for deler av insfrastrukturen og leietaker av deler av kontorarealene.

NTNU og SINTEF Ocean er brukere og sikrer at deres behov blir ivaretatt i prosjektet. 

Prosjektorganisering kart

Prosjektorganisering - gjennomføringsfase 2022-2028

 

Organisasjonskart

(klikk på kartet for større format)

Prosjektorganisasjonen for Norsk havteknologisenter består av:  

Prosjektleder: Rolf Andersen
Business manager: Espen Ree Gifstad
Prosjektkoordinator: Michi Skorstad Murakami 
Koordinator design og utvikling: Chittiappa Muthanna
Koordinator drift og HMS: Sverre Tangen Langolf
Kommunikasjonsansvarlig: Espen Sletvold